Covid-19 Tình hình Corona ngày 29 tháng 6 : Xác nhận 23.346 ca nhiễm mới ở Nhật Bản, tăng 6075 ca so với cùng ngày tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 29 tháng 6 : Xác nhận 23.346 ca nhiễm mới ở Nhật Bản, tăng 6075 ca so với cùng ngày tuần trước.

20220626ds43_p.jpg


Tại Nhật Bản, 23.346 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 29 trên toàn quốc . Số người nhiễm mới tăng 6075 người so với ngày thứ Tư tuần trước, vượt qua cùng ngày của tuần trước trong 9 ngày liên tiếp. Số người mắc bệnh nặng trên toàn quốc tăng 4 người so với ngày hôm trước lên 50 người và số người tử vong mới là 18 người được xác nhận.

Tại Tokyo, 3803 trường hợp nhiễm Corona mới được xác nhận . Số người nhiễm mới tăng 1474 người so với ngày thứ Tư tuần trước, vượt qua cùng ngày tuần trước đó trong 12 ngày liên tiếp. 3 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận trong ngay 29 .

Theo chính quyền thủ đô, số người nhiễm mới trung bình trong tuần qua là 2370,3 người, bằng 137,3% so với tuần trước. Số người bệnh nặng theo tiêu chuẩn của thành phố tương tự như ngày trước đó là 5 người.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top