Giáo dục Trẻ em quốc tịch nước ngoài: "Sự tồn tại hình thành Nhật Bản trong tương lai "

yuki1485

Moderator
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã soạn thảo một hướng dẫn về hỗ trợ đi học cho trẻ em có quốc tịch nước ngoài sống ở Nhật Bản và đã thông báo cho thống đốc các tỉnh và giám thị giáo dục trong ngày. Bộ đã yêu cầu đưa trẻ em có quốc tịch nước ngoài vào một "hồ sơ tuổi đến trường" liệt kê tên và địa chỉ của trẻ em trong độ tuổi giáo dục bắt buộc, cũng như xem xét hướng dẫn nghề nghiệp và kỳ thi tuyển sinh vào trường trung học phổ thông.

Vào ngày 23 tháng 6, xoay quanh luật khuyến khích giáo dục tiếng Nhật ban hành vào tháng 6 năm ngoái, chính phủ đã phê duyệt một chính sách cơ bản để thúc đẩy giáo dục tiếng Nhật cho trẻ em nước ngoài, sinh viên nước ngoài và người lao động trong một cuộc họp Nội Các. Lần này, chính phủ đã tóm tắt những điểm mà chính quyền địa phương nên giải quyết dựa trên chính sách cơ bản này.

Các hướng dẫn đã làm rõ rằng cần phải thúc đẩy việc cung cấp các cơ hội học tập cho trẻ em có quốc tịch nước ngoài “ sự tồn tại hình thành Nhật Bản trong tương lai với tư cách là thành viên của một xã hội cộng sinh làm tiền đề” . Hơn nữa, chính phủ đã yêu cầu các chính quyền địa phương đưa trẻ em có quốc tịch nước ngoài vào hồ sơ tuổi dến trường, liên lạc với phụ huynh và khuyến khích việc đến trường về các hộ gia đình không trả lời hướng dẫn tuyển sinh đến các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập.

( Tham khảo )
 

Đính kèm

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để gửi phản hồi

Bạn phải là thành viên mới có thể gửi phản hồi

Đăng ký

Hãy đăng ký làm thành viên. Việc này rất đơn giản!

Đăng nhập

Bạn là thành viên? Hãy đăng nhập tại đây.

Benzer konular

Ủng hộ qua facebook

Top