Xã hội Trợ cấp chi phí y tế cho trẻ em thành phố Kobe. Hướng tới miễn phí viện phí cho học sinh trung học phổ thông

Xã hội Trợ cấp chi phí y tế cho trẻ em thành phố Kobe. Hướng tới miễn phí viện phí cho học sinh trung học phổ thông

Từ năm 2021, thành phố Kobe có chính sách miễn phí viện phí cho học sinh tính đến năm thứ ba trung học (18 tuổi) theo "hệ thống trợ cấp chi phí y tế cho trẻ em", hiện cho phép miễn phí viện phí cho học sinh tính đến năm thứ ba trung học cơ sở (15 tuổi). Dự kiến miễn phí viện phí từ tháng 10 năm nay, sẽ bao gồm khoảng 60 triệu yên chi phí liên quan trong ngân sách ban đầu cho năm 2021.

Theo thành phố, tính đến tháng 1, chỉ có 6 trong số 20 thành phố được chỉ định trên toàn quốc miễn phí viện phí cho học sinh trung học, bao gồm cả Osaka và Sakai. Tại tỉnh Hyogo, 12 thành phố và thị trấn như Ono và Shiso đã áp dụng nó.

Hiện tại, trợ cấp chi phí y tế cho trẻ em của thành phố Kobe được áp dụng cho đến năm thứ ba trung học cơ sở. Không có giới hạn thu nhập, miễn phí viện phí từ 0 đến 3 tuổi và điều trị ngoại trú cho trẻ từ 3 tuổi trở lên tự chi trả một phần. Chi phí dự án của hệ thống là khoảng 5 tỷ yên dựa trên ngân sách ban đầu cho năm 2020. Tỉnh Hyogo sẽ chi khoảng 1,2 tỷ yên, và thành phố sẽ chi phần còn lại.

Để hỗ trợ các hộ nuôi dạy trẻ, thành phố sẽ nâng độ tuổi mục tiêu của hệ thống từ tháng 10 năm nay lên 18 tuổi trở xuống để học sinh phổ thông được miễn phí viện phí. Theo thành phố, hiện có khoảng 39.000 học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố. Dự kiến hàng năm sẽ có khoảng 1000 ca nhập viện.

Thị trưởng thành phố Kobe, Kizo Hisamoto, được bầu lần đầu tiên vào năm 2013, giảm dần gánh nặng chi phí y tế đối với bệnh nhân ngoại trú từ 3 tuổi trở xuống, và bãi bỏ các hạn chế về thu nhập. Tuy nhiên, lời hứa “chi phí y tế miễn phí cho học sinh năm 3 trung học cơ sở” đã bị hoãn lại vì lý do tài chính. Lời hứa của cuộc bầu cử Thị trưởng tái đắc cử năm 2017 nói rằng trợ cấp chi phí y tế sẽ dần dần được mở rộng cho học sinh trung học.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-02-08T095719.626.jpg
    ダウンロード - 2021-02-08T095719.626.jpg
    13.4 KB · Lượt xem: 194

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top