Xã hội Tỷ lệ điện thoại thông minh của Nhật Bản , thay đổi từ "4% năm 2010" thành "94% năm 2022"

Xã hội Tỷ lệ điện thoại thông minh của Nhật Bản , thay đổi từ "4% năm 2010" thành "94% năm 2022"

00-75.jpg


Viện nghiên cứu xã hội di động NTT Docomo đã công bố kết quả cuộc khảo sát về việc sở hữu điện thoại thông minh và điện thoại di động. Một cuộc khảo sát trên web đã được thực hiện vào tháng 1, nhắm mục tiêu đến đối tượng nam giới và nữ giới trong độ tuổi từ 15 đến 79 trên toàn quốc. Số lượng câu trả lời hợp lệ là 7050 người.

Báo cáo giới thiệu tỷ lệ sở hữu điện thoại thông minh, được thực hiện hàng năm kể từ năm 2010. Năm 2010, tỷ lệ sở hữu chỉ là 4,4%, nhưng đến năm 2011 đã tăng vọt lên mức 21,1% . Kể từ đó, số lượng người dùng tiếp tục tăng lên, vượt qua mức một nửa với năm 2015 ở mức 51,1%.

Sau đó, tỷ lệ người dùng điện thoại thông minh đãđược tiết lộ rằng đã vượt quá 80% vào năm 2019 và 90% vào năm 2021, và đạt 94% vào năm 2022.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top