Về chuyện làm con nuôi người Nhật

Về chuyện làm con nuôi người Nhật

Do có nhiều người hỏi về vấn đề làm con nuôi của người Nhật(Thực chất ra thì không phải làm con nuôi mà thông qua thủ tục này để cư trú hợp pháp ở Nhật). Nên mình tìm hiểu thử và được biết đại khái như sau:

-Bạn có thể làm con nuôi người Nhật.
-Bạn cũng có thể thông qua thủ tục này để ở lại Nhật với điều kiện bạn kết hôn với thành viên(con)của gia đình nhận bạn làm con nuôi; Hoặc, bạn được người Nhật nhận làm con nuôi lúc còn dưới 6 tuổi.
-Ngoài những điều kiện trên ra thì nếu bạn muốn có visa ở lại Nhật bạn phải đủ điều kiện để xin các visa khác.

Kết luận:
Không nên thông qua con đường này để tìm cách cư trú hợp pháp ở Nhật
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top