Xã hội Về nguyên tắc, đề xuất sẽ tạm ngừng việc về quê trong lễ Obon. Hiệp hội các nhà thống đốc quốc gia cũng đề cập đến việc xem xét phong tỏa thành phố

Xã hội Về nguyên tắc, đề xuất sẽ tạm ngừng việc về quê trong lễ Obon. Hiệp hội các nhà thống đốc quốc gia cũng đề cập đến việc xem xét phong tỏa thành phố

Hiệp hội Thống đốc Quốc gia (Chủ tịch, Kamon Iizumi, Thống đốc tỉnh Tokushima) đã tổ chức hội nghị truyền hình vào ngày đầu tiên về các biện pháp chống lại virus corona mới.

Về nguyên tắc, trong kỳ nghỉ hè, bao gồm cả việc về quê trong lễ Obon, hiệp hội đã cùng nhau đưa ra một đề xuất kêu gọi chính phủ tạm ngừng hoặc hoãn việc di chuyển giữa các tỉnh.

Để tăng hiệu quả của các biện pháp phòng chống lây nhiễm, ông cũng đề cập đến việc kiểm tra "một phương pháp như đóng cửa (phong tỏa thành phố)" như một biện pháp mạnh mẽ hơn.

Theo đề xuất, việc tái lan rộng lây nhiễm bởi chủng Delta, được cho là có khả năng lây nhiễm cao, đang tiến triển nhanh chóng, và "tình hình đến mức chúng tôi không thể bỏ đợt thứ năm để chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè, khi số lượng người nhiễm bệnh đang tăng lên". Ông yêu cầu người dân được kêu gọi cùng với các tỉnh hạn chế trở về quê hương của họ và các khu vực khác nơi dịch bệnh đã lây lan.

Đặc biệt, kêu gọi một thông điệp mạnh mẽ để khuyến khích những người trẻ tuổi, những người có tỷ lệ người nhiễm bệnh đang gia tăng, thay đổi hành vi của họ. Thống đốc Shuichi Abe của tỉnh Nagano đã ra lệnh rằng hệ thống luật pháp phải được xem xét nghiêm túc, bao gồm cả các hạn chế di chuyển giống như bị phong tỏa.

Liên quan đến Thế vận hội Tokyo đang được tổ chức, ông đã đưa ra biện pháp để quản lý triệt để hành vi của những người đến Nhật Bản và kêu gọi người dân xem TV.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-08-02T082503.610.jpg
    ダウンロード - 2021-08-02T082503.610.jpg
    7 KB · Lượt xem: 179

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top