Việt Nam luôn xuất siêu sang Nhật

Việt Nam luôn xuất siêu sang Nhật

Theo Bộ Thương mại, tuy giá trị thương mại với Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,69% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Nhật Bản, nhưng tăng trưởng kim ngạch thương mại hai nước luôn có tỷ lệ tăng cao, trong đó Việt Nam luôn là nước xuất siêu.

Năm 2004 đạt khoảng 700 triệu USD, tăng 34,5% so với năm trước. Nếu như kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Nhật Bản năm 1995 là 248 tỷ Yên thì năm 2000 là 497,4 tỷ Yên, tăng hơn 100%. Năm 2004, kim ngạch thương mại giữa 2 nước đạt 760,5 tỷ Yyên, tăng 15,1%.

(theo VNEconomy)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top