VN-Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm về chống tham nhũng

VN-Nhật Bản trao đổi kinh nghiệm về chống tham nhũng

Viện Khoa học Kiểm sát thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm điều tra, chống tham nhũng giữa các chuyên gia pháp lý Việt Nam-Nhật Bản.

Hội thảo, diễn ra trong hai ngày 1 và 2/11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu pháp luật giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp Nhật Bản.

Tại hội thảo, các chuyên gia pháp lý của Nhật Bản đã giới thiệu về cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Viện Công tố Nhật Bản


(theo TTXVN)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top