Xã hội Xếp hạng kỹ sư công nghệ thông tin tại 109 quốc gia trên thế giới, Vị trí số 1 là Mỹ, vị trí thứ 2 là Trung Quốc. Nhật Bản xếp hạng bao nhiêu ?

Xã hội Xếp hạng kỹ sư công nghệ thông tin tại 109 quốc gia trên thế giới, Vị trí số 1 là Mỹ, vị trí thứ 2 là Trung Quốc. Nhật Bản xếp hạng bao nhiêu ?

images - 2022-12-13T153144.640.jpg


Ngày 13/12, Human Resocia (Shinjuku, Tokyo), đơn vị điều hành doanh nghiệp tuyển dụng, đã công bố bảng xếp hạng số lượng kỹ sư công nghệ thông tin tại 109 quốc gia trên thế giới. Dựa trên phân tích độc lập dữ liệu thống kê từ mỗi quốc gia, số lượng kỹ sư công nghệ thông tin ở 109 quốc gia được ước tính là khoảng 25,17 triệu người. Theo quốc gia, vị trí số 1 là "Mỹ" (5,14 triệu người), vị trí thứ 2 là "Trung Quốc" (2,814 triệu người), vị trí thứ 3 là "Ấn Độ" (2,267 triệu người), vị trí thứ 4 là "Nhật Bản" (1,32 triệu người) ).

Vị trí thứ 5 "Đức" (1,14 triệu người), vị trí thứ 6 "Brazil" (1,064 triệu người), vị trí thứ 7 "Anh" (1,006 triệu người), vị trí thứ 8 "Nga" (947.000 người), vị trí thứ 9 "Hàn Quốc" (774.000 người), tiếp theo là "Pháp" đứng thứ 10 (764.000 người). Vị trí thứ 1 đến thứ 5 giống như kết quả năm 2021. Vì không thể có được dữ liệu mới nhất về số lượng kỹ sư công nghệ thông tin ở Trung Quốc, nên dữ liệu được ước tính dựa trên số lượng nhân viên trong ngành thông tin và truyền thông.

So sánh số lượng kỹ sư công nghệ thông tin ở mỗi quốc gia với dữ liệu mới nhất do công ty thống kê từ năm 2020 đến năm 2021, số lượng kỹ sư công nghệ thông tin trên toàn thế giới đã tăng khoảng 1,13 triệu người, tăng 4,7% so với cuộc khảo sát trước đó. Nhìn vào số lượng tăng theo quốc gia, tăng nhiều nhất là "Trung Quốc" (tăng 184.000 người), đứng thứ 2 là "Brazil" (tăng 143.000 người) và đứng thứ 3 là "Nhật Bản" (tăng 100.000 người).

Tỷ lệ tăng (so với cùng kỳ năm trước) theo quốc gia là "Peru" ở vị trí thứ nhất (tăng 55,1%), vị trí thứ 2 là "Argentina" (tăng 51,1%) và vị trí thứ 3 là "Cyprus" (43,9%). 10 kết quả hàng đầu được thống trị bởi các nước Mỹ Latinh và châu Âu. Nhật Bản, đứng thứ 3 về mức tăng, tăng 8,2% lên vị trí thứ 22 và Mỹ đứng đầu về số lượng kỹ sư công nghệ thông tin, tăng 1,9% lên vị trí thứ 36. Trung Quốc không được đưa vào bảng xếp hạng vì không thể lấy dữ liệu cho năm gần nhất, nhưng ước tính rằng số lượng kỹ sư công nghệ sẽ tăng 7,0%.

Kết quả khảo sát được ước tính bằng cách phân tích độc lập dữ liệu thống kê mới nhất từ Tổ chức Lao động Quốc tế, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và từng quốc gia. Các quốc gia được khảo sát là 19 quốc gia/khu vực ở Châu Á/Thái Bình Dương, 15 quốc gia ở Bắc Mỹ/Mỹ Latinh, 41 quốc gia ở Châu Âu, 7 quốc gia ở Trung Đông và 27 quốc gia ở Châu Phi.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top