tình hình corona

 1. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 1 tháng 6 : Xác nhận 22.768 ca nhiễm mới trên toàn quốc, Tokyo giảm 1514 ca so với cùng ngày tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 22.768 ca nhiễm Corona mới được xác nhận vào ngày 1. Số ca nhiễm bệnh tiếp tục giảm trên toàn quốc, tại Tokyo đã giảm xuống dưới cùng ngày của tuần trước trong 19 ngày liên tiếp. 36 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , số người...
 2. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 31 tháng 5 : Xác nhận 22.202 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 22.022 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 31. Số người bệnh nặng là 93 người, tăng 3 người so với ngày hôm trước. Số người tử vong mới được xác nhận là 39 người. Có 2362 ca nhiễm mới ở Tokyo. Số ca nhiễm giảm 909 người so với thứ Ba trước đó, giảm xuống dưới cùng ngày...
 3. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 30 tháng 5 : Xác nhận 12.207 ca nhiễm mới ở Nhật Bản, thấp hơn 6300 ca so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 12.207 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 30. Số ca nhiễm mới đã giảm khoảng 6.300 người so với ngày thứ Hai tuần trước. Số người tử vong là 24 người và số người bị bệnh nặng là 90 người, tăng 2 người so với ngày hôm trước. Tại Tokyo, 1344 ca nhiễm mới đã được...
 4. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 29 tháng 5 : Xác nhận 20.828 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản , 20.828 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 29 trên toàn quốc. Chính quyền Thủ đô Tokyo đã công bố 2194 ca nhiễm mới vào ngày 29. Con số đã giảm hơn 1000 so với Chủ nhật tuần trước, giảm xuống dưới cùng ngày của tuần trước đó trong 16 ngày liên tiếp. Số người mắc trung...
 5. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 26 tháng 5 : Xác nhận 31.008 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 31.008 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 26. Số ca nhiễm mới giảm khoảng 8.600 người so với ngày thứ Năm tuần trước. Số người tử vong là 42 người và số người bệnh nặng là 95 người, giảm 8 người so với ngày hôm trước. Tại Tokyo, 3391 ca nhiễm mới đã được công bố trong...
 6. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 25 tháng 5 : Xác nhận 35.190 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 6961 ca so với cùng ngày tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 35.190 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 25. Số ca nhiễm mới đã giảm 6961 người so với thứ 4 tuần trước. Số người bệnh nặng trên toàn quốc là 103 người, tăng 3 người so với ngày hôm trước và 43 trường hợp tử vong mới được xác nhận trong ngày 25. Tại Tokyo, 3929 ca...
 7. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 24 tháng 5 : Xác nhận 32.382 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 4516 người so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 32.382 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc trong ngày 24. Số ca nhiễm mới giảm 4516 người so với ngày thứ Ba tuần trước. Số người bệnh nặng trên toàn quốc tăng 4 người so với ngày hôm trước lên 100 người và 42 trường hợp tử vong đã được xác nhận. Tại Tokyo, 3271...
 8. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 23 tháng 5 : Xác nhận 18.510 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản vào ngày 23 , 18.510 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc. Ghi nhận 31 trường hợp tử vong. Số người bệnh nặng tăng 4 người so với ngày hôm trước lên 96 người. Tại Tokyo, 2025 ca nhiễm bệnh mới đã được xác nhận. Số lượng người giảm 352 người so với cùng ngày của tuần...
 9. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 22 tháng 5 : Xác nhận 31.457 ca nhiễm trên toàn quốc, số ca nhiễm trung bình của Tokyo giảm 10%.

  Vào ngày 22, 31.457 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc tại Nhật Bản . Số người tử vong là 18 người và số người bệnh nặng là 92 người, giảm 9 người so với ngày hôm trước. Tại Tokyo, 3317 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm giảm 31 người so với cùng ngày của tuần trước...
 10. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 19 tháng 5 : Xác nhận 39.642 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 39.642 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 19. Số ca nhiễm mới mỗi giảm khoảng 2000 người so với cùng ngày tuần trước. 36 trường hợp tử vong được công bố trong ngày 19 . Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , số người bệnh nặng trên toàn quốc là 110 người, giảm 15...
 11. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 18 tháng 5 : Xác nhận 42.161 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 42.161 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc đã được xác nhận vào ngày 18, giảm 3794 người so với cùng ngày của tuần trước ( ngày 11 ). Có 125 trường hợp bệnh nặng và 50 người tử vong. Số ca nhiễm mới ở Tokyo là 4.355 người, ít hơn 409 người so với tuần trước. Tỉnh Osaka có 3.497...
 12. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 17 tháng 5 : Xác nhận 36.903 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  36,903 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc tại Nhật Bản vào ngày 17. Số ca nhiễm giảm khoảng 5.200 người so với thứ Ba tuần trước, giảm xuống dưới cùng ngày của tuần trước trong 3 ngày liên tiếp. Số người tử vong là 39 người và số người bệnh nặng là 127 người, giảm 7 người so với...
 13. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 16 tháng 5 : Xác nhận 21.784 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 21.784 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận trong ngày 16. Số ca nhiễm mới đã giảm 6719 người so với thứ Hai tuần trước. Số ca bệnh nặng trên toàn quốc là 134 người, giảm 5 người so với ngày hôm trước và xác nhận 26 trường hợp tử vong trong ngày 16. Số ca nhiễm mới ở Tokyo...
 14. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 15 tháng 5 : Xác nhận 35,008 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 35.008 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 15. Số ca nhiễm mới mỗi ngày giảm khoảng 7.500 người so với chủ nhật trước đó. 25 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận trên toàn quốc. Số người bệnh nặng là 139 người, giảm 14 người so với ngày hôm trước. Số người...
 15. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 12 tháng 5 : Xác nhận 41.741 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 41.741 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 12. Số ca nhiễm mới mỗi ngày tăng gần gấp đôi so với ngày thứ 5 tuần trước ( 27.778 người ) trong tuần lễ vàng , và vượt quá cùng ngày tuần trước đó trong 6 ngày liên tiếp. Số người bệnh nặng trên toàn quốc giảm 4 người...
 16. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 11 tháng 5 : Xác nhận 45.955 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 45.955 ca nhiễm Corona mới được xác nhận vào ngày 11. Số ca nhiễm mới tăng khoảng 19.000 người so với hôm thứ Tư tuần trước. Số người bệnh nặng trên toàn quốc tăng 5 người so với ngày hôm trước lên 163 người và số người tử vong là 41 người. Có 2702 ca nhiễm được công bố ở tỉnh...
 17. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 10 tháng 5 : Xác nhận 42.160 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 42.160 trường hợp nhiễm virus Corona mới đã được xác nhận vào ngày 10. Số ca nhiễm mới đã tăng khoảng 11.000 người so với hôm thứ Ba tuần trước. Số người bệnh nặng trên toàn quốc giảm 5 người so với ngày hôm trước xuống còn 158 người và số người tử vong là 51 người. 4451 người đã...
 18. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 9 tháng 5 : Xác nhận 28.510 ca nhiễm mới ở Nhật Bản

  Tại Nhật Bản, 28.510 trường hợp nhiễm Corona mới được xác nhận vào ngày 9 vừa qua. Số ca nhiễm mới tăng khoảng 9.160 người so với ngày thứ Hai tuần trước. Số người bệnh nặng trên toàn quốc tăng 4 người so với ngày hôm trước lên 163 người và số người tử vong là 33 người. Tại Tokyo, 3011 ca nhiễm...
 19. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 8 tháng 5 : Xác nhận 42.538 ca nhiễm mới , tiếp tục có xu hướng gia tăng trên toàn quốc.

  Về tình hình Corona mới tại Nhật Bản, hơn 40.000 ca nhiễm mới đã được công bố vào ngày 8 và có xu hướng gia tăng trên toàn quốc. Trong đó , tỉnh Kagawa có số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay, ghi nhận 510 ca nhiễm. Chính quyền Thủ đô Tokyo đã công bố có 4711 ca nhiễm mới vào ngày 8. Con số đã...
 20. yuki1485

  Xã hội Tình hình Corona ngày 5 tháng 5 : Xác nhận 20.779 ca nhiễm mới trên toàn quốc , giảm một nửa so với tuần trước.

  Vào ngày 5, 20.779 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc. Số ca nhiễm đã giảm một nửa so với thứ Năm tuần trước. Có 18 trường hợp tử vong và 166 ca bệnh nặng. Số ca nhiễm ở Tokyo trong ngày 5 là 2320 người, ít hơn khoảng 3.000 người so với thứ Năm tuần trước. 1 ca nhiễm bệnh được...
Top