tình hình corona

 1. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 30 tháng 6 : Xác nhận 23.447 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 23.447 ca nhiễm Corona mới được xác nhận vào ngày 30. Số ca nhiễm mới tăng hơn 6.700 người so với thứ Năm tuần trước, và vượt cùng ngày tuần trước trong 10 ngày liên tiếp. Số người bệnh nặng trên toàn quốc tăng 2 người so với ngày hôm trước lên 52 người, và số người tử vong được...
 2. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 29 tháng 6 : Xác nhận 23.346 ca nhiễm mới ở Nhật Bản, tăng 6075 ca so với cùng ngày tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 23.346 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 29 trên toàn quốc . Số người nhiễm mới tăng 6075 người so với ngày thứ Tư tuần trước, vượt qua cùng ngày của tuần trước trong 9 ngày liên tiếp. Số người mắc bệnh nặng trên toàn quốc tăng 4 người so với ngày hôm trước lên 50 người...
 3. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 28 tháng 6 : Xác nhận 19,836 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 4000 ca so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản vào ngày 28, 19.386 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc . Số ca nhiễm mới tăng khoảng 4.000 người so với ngày thứ Ba trước đó, vượt qua cùng ngày của tuần trước trong 8 ngày liên tiếp. Số người mắc bệnh nặng trên toàn quốc là 46 người, tăng 1 người so với ngày hôm...
 4. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 27 tháng 6 : Xác nhận 9572 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 7 ngày liên tiếp so với cùng ngày tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 9572 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc vào ngày 27. Số ca nhiễm mới tăng 1775 người so với thứ Hai tuần trước, vượt qua ngày cùng tuần trước đó trong 7 ngày liên tiếp. Số người bệnh nặng trên toàn quốc là 45 người, tăng 5 người so với ngày hôm trước và 13...
 5. yuki1485

  Covid-19 Tinh hình Corona ngày 26 tháng 6 : Xác nhận 14.238 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 14.238 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 26 trên toàn quốc . Số ca nhiễm mới tăng khoảng 1070 người so với cùng ngày tuần trước. Đây là ngày thứ sáu liên tiếp có số ca nhiễm vượt quá cung ngày tuần trước. Số người bệnh nặng trên toàn quốc tăng 4 người so với ngày hôm...
 6. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 23 tháng 6 : Xác nhận 16.676 ca nhiễm mới ở Nhật Bản, nhiều hơn 1169 ca so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản vào ngày 23, 16.676 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc . Số ca nhiễm mới tăng 1169 người so với thứ Năm tuần trước. Số người bệnh nặng trên toàn quốc là 38 người, tăng 2 người so với ngày hôm trước. 15 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận trong ngày 23 ...
 7. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 22 tháng 6 : Xác nhận 17.278 ca nhiễm mới trên toàn quốc, 2329 ca nhiễm mới ở Tokyo

  Tại Nhật Bản, 17.278 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc vào ngày 22. Số người bệnh nặng là 36 người, tăng 2 người so với ngày hôm trước và số người chết là 14 người. Tại Tokyo, 2329 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới tăng 314 ca so với thứ Tư tuần trước. 1...
 8. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 21 tháng 6 : Xác nhận 15.384 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản vào ngày 21, 15.384 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc. Số người bệnh nặng là 34 người, giảm 7 người so với ngày hôm trước và 17 người tử vong. Tại Tokyo, 1963 trường hợp nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm trong ngày tăng 435 ca so với thứ Ba tuần...
 9. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 20 tháng 6 : Xác nhận 7800 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 7800 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc vào ngày 20. Số ca nhiễm mới giảm 156 người so với thứ 2 tuần trước. 13 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận . Số người bệnh nặng trên toàn quốc là 41 người, bằng ngày trước đó. Tại Tokyo, 1076 ca nhiễm mới đã được phát...
 10. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 16 tháng 6 : Xác nhận 15.511 ca nhiễm mới trên toàn quốc, giảm 1298 người so với tuần trước.

  Tại Nhật Bản vào ngày 16 đã ghi nhận 15.511 trường hợp nhiễm Corona mới trên toàn quốc . Số ca nhiễm mới giảm 1298 người so với thứ 5 tuần trước. 20 trường hợp tử vong . Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , số người bệnh nặng trên toàn quốc là 44 người, giảm 9 người so với ngày trước...
 11. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 15 tháng 6 : Xác nhận 16.592 ca nhiễm mới trên toàn quốc

  Tại Nhật Bản, 16.592 ca nhiễm Corona mới được xác nhận vào ngày 15 trên toàn quốc . Số ca nhiễm mới đã giảm 1822 người so với thứ 4 tuần trước. Số người bệnh nặng là 53 người, giảm 8 người so với ngày hôm trước và số người tử vong được ghi nhận là 23 người. 2015 ca nhiễm mới đã được xác nhận ở...
 12. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 14 tháng 6 : Xác nhận 15.331 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 15.331 ca nhiễm virus Corona mới đã được xác nhận trong ngày 14. Số ca nhiễn mới đã giảm 1703 người so với thứ Ba tuần trước. Số người bệnh nặng là 61 người, bằng ngày trước và số trường hợp tử vong là 29 người. Tại Tokyo, 1.528 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số người bệnh nặng...
 13. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 12 tháng 6 : Xác nhận 13.394 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản trong ngày 12, 13.394 ca nhiễm Corona đã được xác nhận trên toàn quốc . Số ca nhiễm ít hơn 1714 người so với tuần trước ( ngày 5 ) và con số này thấp hơn cùng ngày của tuần trước trong 29 ngày liên tiếp. Có 9 trường hợp tử vong được ghi nhận trong ngày 12. Khu vực có nhiều ca...
 14. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 9 tháng 6 : Xác nhận 16.813 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tổng tích lũy đạt 9 triệu ca nhiễm.

  Tại Nhật Bản, 16.813 ca nhiễm Corona mới được xác nhận vào ngày 9 và số ca nhiễm tích lũy đã vượt quá mức 9 triệu người. Số người bệnh nặng là 77 người, giảm 2 người so với ngày hôm trước và số người tử vong là 23 người. Ở Tokyo, 1876 ca nhiễm mới đã được xác nhận. Số ca nhiễm mới mỗi ngày giảm...
 15. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 8 tháng 6 : 18.416 ca nhiễm Corona mới ở Nhật Bản

  Vào ngày 8, 18.416 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận trên toàn quốc tại Nhật Bản . Số ca tử vong là 21 người và số người bệnh nặng là 79 người, tăng 3 người so với ngày trước đó. 1935 ca nhiễm mới được xác nhận ở Tokyo, giảm 480 người so với cùng ngày tuần trước, giảm so với tuần trước...
 16. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 7 tháng 6 : Xác nhận 17.039 ca nhiễm Corona mới.

  Tại Nhật Bản, 17.039 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 7. Số ca nhiễm mới mỗi ngày đã giảm ít hơn 5.000 người so với thứ Ba tuần trước. Số người bệnh nặng là 76 người, tăng 1 người so với ngày hôm trước và số người tử vong là 26 người. Ở Tokyo, 1800 ca nhiễm mới đã được xác nhận...
 17. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 6 tháng 6 : Xác nhận 9.106 ca nhiễm Corona mới, số ca nhiễm dưới 10.000 người so kể từ ngày 11 tháng 1.

  Vào ngày 6, 9106 trường hợp nhiễm Corona mới đã được công bố trên toàn quốc . Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 11 tháng 1 ( 6371 ca ), số người mắc bệnh mỗi ngày giảm xuống dưới mức 10.000 người. Số người tử vong là 24 người và số người bệnh nặng là 75 người, giảm 2 người so với ngày hôm trước...
 18. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 5 tháng 6 : Xác nhận 15.109 ca nhiễm Corona mới, số ca nhiễm trung bình hàng tuần ở Tokyo giảm 29%.

  Vào ngày 5, 15.109 ca nhiễm Corona mới ở Nhật Bản đã được xác nhận trên toàn quốc. Số trường hợp tử vong là 16 người và số người bệnh nặng là 77 người, giảm 7 người so với ngày hôm trước. Số ca nhiễm mới ở Tokyo là 1584 người. Số ca nhiễm đã giảm 610 người so với cùng ngày của tuần trước, giảm...
 19. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona này 2 tháng 6 : Xác nhận 20.860 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

  Tại Nhật Bản, 20.680 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 2. Số ca nhiễm mới giảm 10.321 người so với thứ Năm tuần trước. Số người bệnh nặng là 92 người, giảm 3 người so với ngày hôm trước và số người tử vong mới được xác nhận là 24 người . Tại Tokyo, 2335 ca nhiễm mới đã được...
 20. yuki1485

  Covid-19 Tình hình Corona ngày 1 tháng 6 : Xác nhận 22.768 ca nhiễm mới trên toàn quốc, Tokyo giảm 1514 ca so với cùng ngày tuần trước.

  Tại Nhật Bản, 22.768 ca nhiễm Corona mới được xác nhận vào ngày 1. Số ca nhiễm bệnh tiếp tục giảm trên toàn quốc, tại Tokyo đã giảm xuống dưới cùng ngày của tuần trước trong 19 ngày liên tiếp. 36 trường hợp tử vong mới đã được xác nhận. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , số người...
Top