Covid-19 Tình hình Corona ngày 30 tháng 5 : Xác nhận 12.207 ca nhiễm mới ở Nhật Bản, thấp hơn 6300 ca so với tuần trước.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 30 tháng 5 : Xác nhận 12.207 ca nhiễm mới ở Nhật Bản, thấp hơn 6300 ca so với tuần trước.

ダウンロード - 2022-04-26T143621.494.jpg


Tại Nhật Bản, 12.207 trường hợp nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 30. Số ca nhiễm mới đã giảm khoảng 6.300 người so với ngày thứ Hai tuần trước. Số người tử vong là 24 người và số người bị bệnh nặng là 90 người, tăng 2 người so với ngày hôm trước.

Tại Tokyo, 1344 ca nhiễm mới đã được ông bố trong ngày 30 . Số ca nhiễm mới giảm 681 người so với thứ Hai tuần trước, giảm xuống dưới cùng ngày của tuần trước trong 17 ngày liên tiếp. 3 trường hợp tử vong mới được xác nhận.

Theo thống kê của chính quyền Thủ đô, số ca nhiễm mới trung bình trong tuần qua là 2758,3 người, bằng 78,6% so với tuần trước. Số người bệnh nặng theo tiêu chuẩn của thành phố là 4 người, tăng 1 người so với ngày hôm trước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top