Covid-19 Tình hình Corona ngày 26 tháng 5 : Xác nhận 31.008 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

Covid-19 Tình hình Corona ngày 26 tháng 5 : Xác nhận 31.008 ca nhiễm mới trên toàn quốc.

K10013088051_2106161717_2106161720_01_02.jpg


Tại Nhật Bản, 31.008 ca nhiễm Corona mới đã được xác nhận vào ngày 26. Số ca nhiễm mới giảm khoảng 8.600 người so với ngày thứ Năm tuần trước. Số người tử vong là 42 người và số người bệnh nặng là 95 người, giảm 8 người so với ngày hôm trước.

Tại Tokyo, 3391 ca nhiễm mới đã được công bố trong ngày 26 . Số ca nhiễm mới giảm 781 người so với ngày thứ Năm trước đó, giảm xuống dưới cùng ngày của tuần trước trong 13 ngày liên tiếp. 10 trường hợp tử vong đã được xác nhận.

Theo chính quyền thủ đô, số ca nhiễm mới trung bình trong tuần qua là 3281,4 người , bằng 89% so với tuần trước. Theo tiêu chuẩn của chính quyền Tokyo, số người bệnh nặng là 3 người, giảm một người so với ngày hôm trước.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top