Xã hội 47% "Số lần tôi tháo khẩu trang đã tăng lên", sự khác biệt giữa nam và nữ giới.

Xã hội 47% "Số lần tôi tháo khẩu trang đã tăng lên", sự khác biệt giữa nam và nữ giới.

cádf.jpg


Trong cuộc thăm dò toàn quốc của Mainichi Shimbun được tiến hành vào ngày 17 và 18, khi được hỏi về việc đeo khẩu trang như một biện pháp đối phó với virus Corona mới, 47% nói rằng họ đã "tăng số lần tháo khẩu trang", cao hơn 2 điểm so với cuộc khảo sát trước đó vào tháng 5 (45%). . 48% số người được hỏi cho biết họ "tiếp tục đeo", giảm 3 điểm so với tháng 5.

4% (3% trong khảo sát trước đó) nói rằng họ "không đeo khẩu trang ngay từ đầu." Trong khi 60% nữ giới cho biết họ "tiếp tục đeo", thì 50% nam giới cho biết họ "tháo chúng thường xuyên hơn", cho thấy sự khác biệt trong cách phản ứng của nam giới và nữ giới . Theo nhóm tuổi, 80% những người từ 18 đến 29 tuổi và 60% những người ở độ tuổi 30 và 40 trả lời rằng họ đã "tăng số lần tháo khẩu trang ". 50% những người ở độ tuổi 60 và 70% những người trên 70 tuổi cho biết họ vẫn tiếp tục đeo khẩu trang.

Từ ngày 13 tháng 3, chính phủ đã thay đổi các quy tắc đối với với việc đeo khẩu trang, về nguyên tắc bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ở ngoài trời và phải đeo trong nhà, trừ khi có thể đảm bảo khoảng cách, nhưng đã thay đổi quy tắc thành "cá nhân quyết định'' bất kể đó là trong nhà hay ngoài trời. Trong cuộc khảo sát tháng 3 được tiến hành ngay sau đó vào ngày 18 và 19, 68% trả lời rằng họ vẫn tiếp tục đeo khẩu trang, nhiều hơn gấp đôi so với 30% cho biết đã tháo khẩu trang thường xuyên hơn. Sự khác biệt về tỷ lệ giữa "tiếp tục đeo" và "tăng số lần tháo khẩu trang" là 63% so với 34% trong cuộc khảo sát tháng 4 và 51% so với 45% trong cuộc khảo sát tháng 5.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top