Bác sĩ tháo dụng cụ hô hấp nhân tạo của bệnh nhân

Bác sĩ tháo dụng cụ hô hấp nhân tạo của bệnh nhân

Một bác sĩ ngọai khoa tại một bệnh viên tại tỉnh Toyama đã tháo dụng cụ hô hấp nhân tạo giúp cho 7 bệnh nhân người già về nơi an nghỉ cuối cùng. Việc này đã bị phát hiện ngày 25.

Về vấn đề giúp cho bệnh nhân chết 1 cách dễ dàng thì năm 1995 1 bác sĩ ở vùng tokai đã bị kết án 2 năm tù.

Điều kiện để có thể giúp bệnh nhân có cái chết an lạc là
1. Bệnh nhân gặp đau đớn không thể chịu nổi
2. Cái chết là không thể tránh khỏi
3. Không còn cách cứu chữa hay làm giảm đua nào khác
4. Có sự đồng ý của bệnh nhân.


(Lược dịch từ yahoo.co.jp news)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top