Đất trong khuôn viên thành Osaka sụt lở

Đất trong khuôn viên thành Osaka sụt lở

Không hiểu lý do gì nhưng mặt nền thành Osaka đã bị sụt lở khỏang 2m. Nhật bản vốn cầu kỳ và kỹ lưỡng trong việc thiết kế xây dựng nhưng không hiểu sao lần này mặt đất trong thành lại bị sụt lở. Hay là báo "điềm" gì đây nhỉ :love:

dst1003142113021-p1.jpg
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top