Người nước ngoài sống tại Nhật có quyền tham gia chính quyền địa phương.

Người nước ngòai có vĩnh trú nên được phép tham gia chính quyền địa phương?

 • Phản đối

  Bình chọn: 1 50.0%
 • Đồng ý

  Bình chọn: 1 50.0%
 • Ý kiến khác

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  2
 • Poll closed .

Người nước ngoài sống tại Nhật có quyền tham gia chính quyền địa phương.

Link gốc: http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/090827/plc0908271948002-n1.htm
Gần đây, nhất là từ khi 民主党 lên nắm chính quyền, thì việc người nước ngoài có visa vĩnh trú tại Nhật có quyền bầu cử, ứng cử vào chính quyền địa phương. Báo chí Nhật có làm 1 cuộc thăm dò, kết quả:
 (1)Người có visa vĩnh trú phải được công nhận tham gia vào chính quyền địa phương YES→5%、NO→95%
 (2)Chính sách "quy hóa" nên mềm dẻo hơn YES→11%、NO→89%
 (3)Nếu công nhận, thì lợi ích quốc gia sẽ bị tổn hại? YES→94%、NO→6%
Ý kiến khác (trích):
Nam - sống ở Osaka - 50tuổi: người nước ngoài cũng đóng thuế như người Nhật, cùng là con người mà bị hà hiếp. Nếu không được tham gia chính quyền thì thật là tức cười.
Nữ - sống ở Saitama - 35tuổi: Không được tham gia chính quyền có nghĩa là không được có tiếng nói về chính nơi mà mình sinh sống. Thật đáng tiếc nếu không được nghe ý kiến dưới 1 cách nhìn mới...
.....
Bạn nghĩ thế nào?
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐỜI SỐNG TẠI NHẬT 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top