Báo cáo về việc chấp nhận Nữ Thiên Hòang

Báo cáo về việc chấp nhận Nữ Thiên Hòang

Hội nghị những nhà trí thức bàn về những quy định lien quan đến hoàng tộc đã trình lên thủ tướng Koizumi một bản báo cáo có nội dung chính là vấn đề chấp nhận Thiên Hòang Nữ hay thiên Hòang theo Mẫu hệ. Bản báo cáo này đã có kết luận “Nhắm thích ứng với thay đổi của xã hội cũng như nhằm duy tr2i tính ổn định của và kế tục của chế độ Thiên Hòang mang tính biểu tượng được đa số người dân ủng hộ thì quyết định này có ý nghĩa rất lớn”. Sau khi nhận được bản báo cáo này, chính phủ sẽ đưa ra đề án thay đổi luật pháp về Hòang Tộc trong cuộc họp quốc hội vào năm tới. Việc làm cho người dân hiểu và ủng hộ sự thay đổi chế độ Thiên Hòang đã có lịch sử khá lâu dài này là một khó khăn rất lớn cho đảng cầm quyền cũng như chính phủ Nhật. Ngòai ra một bộ phận trong đảng cũng như chính phủ vẫn có ý kiến khác nên chắc chắn còn gây tranh cãi trong thời gian tới.

Ngòai nội dung chấp nhận Thiên Hòang nữ thì bản báo cáo này còn:

1, Ưu tiên cho người có dòng họ gần với thiên hòang và từ trên xuống dưới
2.Không hạn định thế hệ mà hướng đến một chế độ hòang tộc lâu dài
3. Sau khi kết hôn thì Thiên Hòang nữ phải quay lại hoàng tộc và chồng của nữ thiên hòang cũng có thể trở thành 1 thành viên của Hoàng tộc.

Về vấn đề quay lại của dòng họ宮家 đã từ bỏ Hòang tộc từ năm 1947 do phái chống đối đề ra thì bản báo cáo này cho rằng nhìn từ cả góc độ truyền thống, tính ổn định và sự ủng hộ của dân chúng đều không hợp lý. Ngòai ra họ còn khẳng định rằng so với việc hạn chế chỉ nam giới thì việc chấp nhận cả nữ giới sẽ bảo đảm tính ổn định hơn. “Nữ giới cũng xuất chúng rất nhiều và ý thức phân biệt đối xử cũng đã mờ nhạt đi. Thay vào đó người ta đang tích cực ủng hộ phái nữ”, báo cáo này viết! Họ cũng có ý kiến phản đối lại phái chống đối rằng “ Với một chế độ được dân chúng ủng hộ thì sẽ kh6ng mất đi tính chính thống!”.

Một mặt họ chủ trương bảo tòan tính lâu dài của Hòang tộc, mặt khác báo cáo cũngc cho rằng “ Thỉnh thỏang cần phải áp dụng việc cho thiên hòang rời khỏi dòng tộc nhắm bảo đảm bảo ý nghĩa chính đáng của chế độ”.

Tóm tắt bản báo cáo có mấy điểm như sau:

1.Việc quay lại của dòng họ cũ có vấn để cả về tính kế tục, và không được nhân dân ủng hộ.
2.Chỉ hạn định cho nam giới thì việc kế tục của Hòang tộc sẽ gặp khó khăn
3.Việc ưu tiên con trưởng sẽ rất hợp lý.
4.Dòng dõi hòang tộc sẽ mang tính vĩnh viễn hơn là phân biệt thế hệ.
5.Thiên hoang nữ sau khi kết hôn cũng phải quay về hoàng gia. Và chồng con cũng trở thành 1 thanh viên của hoàng tộc.
6.Tên của Nữ thiên hòang cũng như chồng sẽ được quyết định sau.


(Lược dịch từ: http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051124-00000119-mai-pol)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top