cac loai ton giao o nhat

cac loai ton giao o nhat

Những tôn giáo ở Nhật Bản:


Có rất nhiều tôn giáo mới ở Nhật nhưng dưới đây chúng tôi chỉ giới thiệu một số tôn giáo vẫn tồn tại đến ngày nay.

Từ cuối thời Edo-bakufu (Giang Tô Mạc Phủ) đến thời kỳ Minh Trị
- Thần đạo: Giáo Tenri, giáo Kurosumi, giáo Konkou.

Từ cuối thời Minh Trị đến cuối chiến tranh Thái Bình Dương:
- Thần đạo: Giáo Omoto, Seichyonoie, giáo Sekai-kyusei, giáo đoàn PL.
- Phật giáo: Hội Reiyu, Shinnyouen.

Từ sau chiến tranh đến năm 1970
- Thần đạo: Giáo tenshyokoutaizingu
- Phật giáo: hội Risshyokouseikai, học hội Souka

Từ năm 1970 đến nay
- Thần đạo: Giáo đoàn văn minh thế giới mahikải
- Phật giáo: giáo agon, giáo chân lý Aum
- Ngoài ra: giáo phái khoa học về hạnh phúc.

Tổng số tín đồ theo các đạo này chiếm khoảng 10% dân số Nhật. Sau khi giáo phái chân lý Aum gây ra vụ bỏ chất độc Sarin trong tàu điện ngầm thì nhiều người dân Nhật phản đối giáo phái này và nhiều người đứng đầu giáo phái đã bị bắt giam.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top