Câu văn rắc rối tiếng Nhật

kamikaze

Administrator
Mình đang đọc cuốn sách "美しい日本へ" của tác giả ABE(Thủ tướng Nhật hiện tại) và có một câu như sau:

第一に、国際社会が、イラク人のイラク人によるイラク人のための、自由で民主的な国をつくろうと協力しているとき、そのこくさう社会の一員である日本が貢献するのは当然であり、それは先進国としての責任である。

Bà con đọc và cùng phân tích cho vui nhé:cuoinua:
 

micdac

tât cả chỉ là ngụy biện, hãy đội mũ BH
Re: Câu văn rắc rối

そのこくさう社会

hình như bác kami viết sai chỗ này làm mất công tra từ điển mà k thấy có


chẳng biết phân tích sao, dịch đại là :

trước hết/ thứ nhất khi cộng đồng quốc tế đang hợp tác/hiệp sức/chung tay kiến tạo/xây dựng /dựng lên 1 quốc gia/đất nước tự do dân chủ của người irac, cho người irac, vì người irac, là 1 thành viên của cộng đồng quốc tế đó, sự đóng góp/cống hiến của Nhật bản là đương nhiên/hợp lẽ . Đó là trách nhiệm của các nước tiên tiến/các quốc gia phát triển
 

Điểm tin

Top