Việc làm Chi phí để phục vụ hoạt động tìm việc làm giảm 40% từ trước đại dịch corona

Việc làm Chi phí để phục vụ hoạt động tìm việc làm giảm 40% từ trước đại dịch corona

Số tiền trung bình dành cho việc tìm việc của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 là 72.034 yên (tính đến ngày 12 tháng 6, giảm khoảng 16.000 yên so với năm trước). Con số này đã được tìm thấy trong một cuộc khảo sát của viện nghiên cứu Recruit's "nghiên cứu việc làm tương lai". Theo hạng mục, mức giảm nhiều nhất so với sinh viên tốt nghiệp năm 2021 là "chi phí ăn ở", giảm 9154 yên.

Con số này ít hơn khoảng 40% so với mức 128.890 yên được sử dụng bởi các sinh viên 20 tuổi. Viện cho biết, "người ta cho rằng nguyên nhân là do sự gia tăng tìm kiếm việc làm trực tuyến do ảnh hưởng của việc nhiễm virus corona mới."

Chi phí săn việc làm trung bình cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022 là: chi phí đi lại 17.420 yên (giảm 8147 yên so với cùng kỳ năm ngoái), chi phí quần áo là 31.462 yên (giảm 2898 yên so với cùng kỳ năm ngoái) và chi phí ăn ở là 13.313 yên (9154 Yên giảm so với năm trước), chi phí ăn uống là 6104 Yên (giảm 852 Yên so với năm trước), v.v. So với tốt nghiệp năm 2021, chi phí tăng đặc biệt là chi phí chuẩn bị cho kỳ thi tuyển công chức là 116.455 yên (tăng 23.251 yên).

Nhìn vào số tiền trung bình chi cho việc tìm việc theo khu vực, Hokkaido / Tohoku là 92.245 Yên, Kanto là 65.193 Yên, Chubu là 76.508 Yên, Kinki là 62.579 Yên, và Trung Quốc / Shikoku là 101.491 Yên và Kyushu là 78.368 Yên.

Nhìn vào tình trạng tham gia các buổi thông tin công ty cá nhân, số sinh viên tốt nghiệp 22 tuổi trung bình là 19,7 công ty. Số lượng công ty tăng 5,1 công ty so với tốt nghiệp năm 2021. Số cuộc phỏng vấn trung bình là 10,9 công ty, tăng 1,5 so với sinh viên tốt nghiệp năm 2021. Vì thời gian dành cho việc tìm kiếm việc làm không thay đổi đáng kể trong ba năm qua, viện cho biết, “có vẻ như chúng tôi đang tham gia vào việc lựa chọn nhiều công ty hơn mặc dù gánh nặng chi phí đã giảm xuống.” Sinh viên cũng nhận xét: “Vì không tốn nhiều thời gian và tiền bạc đi lại, tôi đã có thể chủ động thử thách với các công ty đang phân vân không biết có được chọn hay không”.

Cuộc khảo sát này được thực hiện trên Internet từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6 năm 2009.

Cuộc khảo sát lấy đối tượng là 8736 sinh viên đại học và sau đại học dự kiến tốt nghiệp vào năm 2022.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (48).jpg
    ダウンロード (48).jpg
    5.5 KB · Lượt xem: 102

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top