Có những cách nói Tiếng Nhật rất giống trong Tiếng Việt

hamham

chú béo chú béo chú béo
Có những cụm từ tiếg Nhật rất giống cách nói trong tiếng Việt. Có thể lý do 1 phần là do ảnh hưởng từ nền văn hóa (ngôn ngữ) Trung quốc mà cả VN và NB đều ảnh hưởng.

Có rất nhiều sự tươg đồng, vd đầu tiên:

1. 鳥肌が立つ(とりはだがたつ)

例1:何回聴いても鳥肌立つ曲だ。。。
例2:鳥肌が立つほど面白い

Nhìn cái này thì chắc ai cũng đoán được ra nghĩa, nhưng ko phải ai cũng biết là người Nhật cũng có cách nói như thế này đúng ko?
 
Top