Đẩy nhanh thu hút đầu tư Nhật vào VN

Đẩy nhanh thu hút đầu tư Nhật vào VN

Theo Ủy ban đánh giá và xúc tiến chương trình sáng kiến chung VN - Nhật Bản, sau hai năm triển khai chương trình này, phía VN đã hoàn thành 85% nội dung.

Sáng kiến chung Việt - Nhật có 44 điểm được chia thành 125 hạng mục nhỏ, xoay quanh việc cải thiện môi trường kinh doanh tại VN như chính sách hai giá, cải cách thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng... Hiện đã có 105 hạng mục được hoàn thành, 4 hạng mục khác đang được triển khai, các hạng mục còn lại thiếu thông tin hoặc do sự khác biệt trong quan điểm đánh giá giữa hai bên.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - cục phó Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH - ĐT, chương trình này đã đẩy nhanh việc thu hút nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật vào VN trong hai năm qua.

(Theo Tuổi Trẻ)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top