Xã hội Gánh nặng bảo hiểm việc làm của người lao động tăng lên trong tháng 10. Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ thành 0,6%

Xã hội Gánh nặng bảo hiểm việc làm của người lao động tăng lên trong tháng 10. Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ thành 0,6%

Vào ngày 20, chính phủ và đảng dân chủ tự do đã tiến hành những điều chỉnh cuối cùng để duy trì mức phí bảo hiểm mà người lao động phải chịu trong số bảo hiểm việc làm do chính phủ quản lý đối với các biện pháp thất nghiệp ở mức hiện tại và nâng lên vào tháng 10 năm 2022. Trong điều kiện tình hình kinh tế lắng dịu, mức đóng bảo hiểm phân chia giữa lao động và quản lý để hưởng trợ cấp thất nghiệp như trợ cấp thất nghiệp sẽ được nâng từ 0,2% trên tổng tiền lương lên 0,6%.

Trong nội bộ Đảng dân chủ tự do, có nhiều ý kiến gay gắt về việc tăng giá. Theo các quan chức chính phủ, tỷ lệ trợ cấp thất nghiệp đã được nâng lên 0,6% trong ngân sách năm 2022. Ngay cả khi ngân sách được bảo đảm, nếu tình hình kinh tế hoặc tình hình nhiễm virus corona mới xấu đi, tỷ lệ có thể không thay đổi.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (39).jpg
    ダウンロード (39).jpg
    9 KB · Lượt xem: 73

Bài viết liên quan

Your content here
Top