Pháp luật Giới thiều quy định về mức lương tối thiểu tai Nhật Bản

Pháp luật Giới thiều quy định về mức lương tối thiểu tai Nhật Bản

Nhằm giúp độc giả có cái nhìn khách quan, hiểu đúng quy định về mức lương tối thiểu tại Nhật, Thông tin Nhật Bản xin lược dịch, giới thiệu những nội dung quan trọng liên quan đến quy định này. Bài viết sẽ được chia ra hai phần. Nội dụng chủ yếu của phần 1 này bao gồm: Định nghĩa, phân loại, đối tượng áp dụng và bảng lương tối thiểu được áp dụng cho toàn quốc tại thời điểm hiện tại.

luongtoithieu1.jpg

I/MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU LÀ GÌ?


Tóm tắt:

Là chế độ quy định mức tiền lương tối thiểu mà chủ lao động phải trả cho người lao động.Mức lương tối thiểu là một mức lương đã được chính phủ quy định là mức lương tối thiểu dựa trên luật lương tối thiểu và người sử dụng lao động phải trả mức lương bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu cho người lao động.

Ví dụ cụ thể:

1/Nếu ký hợp đồng dưới mức lương tối thiểu thì sẽ như thế nào?


Ngay cả khi mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu được xác định dựa trên sự thỏa thuận của cả người lao động và người sử dụng, thì nó cũng được coi là không hợp lệ và phải đưa ra điều lệ tương tự như mức lương tối thiểu.

2/Nếu chủ lao động trả cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu thì sao?

Nếu người sử dụng lao động trả cho người lao động ít hơn mức lương tối thiểu, người sử dụng lao động phải trả tiền chênh lệch cho người lao động.

Hình phạt đối với trường hợp không trả lương cao hơn mức lương tối thiểu theo vùng (phạt tiền không quá 500.000 ) được quy định trong bộ luật tiền lương tối thiểu.

Ngoài ra, nếu chủ lao động không trả mức lương bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu được chỉ định (theo ngành), các quy định hình phạt (phạt tiền từ 300.000 yên trở xuống) được quy định trong Luật Tiêu chuẩn Lao động.II/CÁC LOẠI LƯƠNG TỐI THIỂU?

Tóm tắt:
Có hai loại là căn cứ theo từng tỉnh và căn cứ theo ngành.
Có hai loại tiền lương tối thiểu, "Mức lương tối thiểu theo vùng" được đặt cho từng quận và "Mức lương tối thiểu theo ngành" được chỉ định cho người lao động làm các ngành cụ thể.

Mức lương cụ thể tối thiểu theo ngành được đặt ở mức cao hơn mức lương tối thiểu theo vùng.

* Đối với người lao động nếu cả mức lương tối thiểu của cả khu vực và cụ thể (theo ngành) được áp dụng cùng một lúc, người sử dụng lao động phải trả mức lương cao hơn mức lương tối thiểu.

1/Mức lương tối thiểu theo vùng là gì?

"Mức lương tối thiểu theo vùng" là mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả công nhân và nhân viên của các công ty trực thuộc mỗi quận ở bất kể ngành nghề hay loại công việc khác nhau . Tổng cộng có 47 mức lương tối thiểu ở mỗi quận.

2/"Mức lương tối thiểu cụ thể theo ngành là gì?

Là mức lương tối thiểu được đặt cho một ngành cụ thể. Sự liên hệ giữa bên lao động và bên sử dụng lao động được thiết lập cho các ngành được cho là cần thiết để thiết lập mức lương tối thiểu cao hơn "mức lương tối thiểu theo vùng" cho lao động cơ bản và 233 mức lương tối thiểu được ban hành trên toàn quốc (Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2008).III/ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Tóm tắt:
Mức lương tối thiểu được áp dụng với tất cả các hình thái hợp đồng lao động.Bất kể hình thức và loại công việc, ví dụ như nhân viên bán thời gian, làm thêm, công việc tạm thời... thì mức lương tối thiểu theo vùng sẽ được áp dụng cho tất cả công nhân và nhân viên tại nơi làm việc của mỗi tỉnh thành phố.


Trong khi đó, mức lương tối thiểu (theo ngành) đã được quy định được áp dụng cho những người lao động và những người sử dụng lao động trong một ngành cụ thể (những người dưới 18 tuổi hoặc trên 65 tuổi, những người sau khi được tuyển chọn và đâng được đào tạo để có 1 kỹ năng trong thời gian nhất định, những người đảm nhận những công việc đơn giản trong các ngành công nghiệp khác thì không được áp dụng).

Những người lao động không được áp dụng mức lương tối thiểu theo ngành:

  • Những người dưới 18 tuổi và trên 65 tuổi
  • những người sau khi được tuyển chọn và đâng được đào tạo để có 1 kỹ năng trong thời gian nhất định
  • những người đảm nhận những công việc đơn giản.


Ví dụ cụ thể:

+Có thể thuê người lao động với mức lương dưới mức lương tối thiểu hay không?


Mức lương tối thiểu theo vùng được áp dụng cho tất cả công nhân và nhân viên ở các công ty, doanh nghiệp ở mỗi quận, bất kể hình thức hay tên gọi của của mỗi công việc khác nhau, chẳng hạn như làm bán thời gian, làm thêm, công việc tạm thời,.... thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động tiền lương bằng hoặc nhiều hơn số tiền lương tối thiểu.

Tuy nhiên, trong các trường hợp như khả năng lao động thấp hơn đáng kể so với lao động phổ thông thì có khả năng cơ hội việc làm có thể bị hạn chế nếu mức lương tối thiểu được áp dụng, vì vậy đối với những người lao động đó, sẽ có một khoản miễn trừ đặc biệt để giảm mức lương tối thiểu được cấp riêng phù hợp với điều kiện người người lao động nhận được sự cho phép của giám đốc phòng lao động quận.

  • Những người có năng lực lao động thấp do có khiếm khuyết về tinh thần hoặc thể chất.
  • Đối với những người đang được sử dụng làm thí điểm
  • Những người được đào tạo nghề có chứng chỉ bao gồm các kỹ năng cơ bản và được xác định theo pháp lệnh của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.
  • Những người đảm nhận những công việc đơn giản, nhẹ nhàng.
  • Những người lao động không liên tục (lao động thời vụ)
+Có thể nộp đơn ở đâu nếu muốn nhận được miễn trừ đặc biệt để giảm mức lương tối thiểu?

Nếu muốn xin giấy phép đặc biệt để giảm mức lương tối thiểu thì người sử dụng phải tạo hai mẫu đơn xin giấy phép đặc biệt (theo mẫu quy định) để giảm mức lương tối thiểu và nộp cho giám đốc lao động tỉnh thông qua giám đốc tiêu chuẩn lao động tỉnh.

Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với phòng lao động của bộ phận lao động tiêu chuẩn phòng lao động gần nhất hoặc phòng giám sát tiêu chuẩn lao động.

IV/ BẢNG LƯƠNG TỐI THIỂU(THÁNG 4/2020):

Bạn có thể tham khảo bảng lương tối thiểu chia theo vùng tại đây.

Và đây là bảng chia theo vùng kèm theo các ngành quan trọng.Bài liên quan:

Hỏi đáp liên quan đến tiền lương tối thiểu tại Nhật.

Cách chọn mức lương tối thiểu cho lao động cho thuê(haken).
 
Sửa lần cuối:

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top