JICA hỗ trợ cải thiện an toàn giao thông Hà Nội

JICA hỗ trợ cải thiện an toàn giao thông Hà Nội

Hà Nội (TTXVN) - Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa đề xuất hỗ trợ Thủ đô Hà Nội trong dự án "Cải thiện an toàn giao thông vùng Thủ đô".
Mục tiêu của dự án là xây dựng chiến lược chung toàn diện trong 5 năm tới (2006-2010) nhằm cải thiện tình hình an toàn giao thông, cải tiến quy định và luật lệ an toàn giao thông, thiết lập chương trình phát triển nhân lực cho chương trình an toàn giao thông, chuyển giao công nghệ trong tiến trình kế hoạch hóa nghiên cứu chiến lược chung.

Dự án sẽ nghiên cứu các chiến lược qua 3 góc độ, gồm công trình giao thông, giáo dục về giao thông và giám sát giao thông.

Theo JICA, dự án sẽ đi sâu nghiên cứu chủ đề cưỡng chế thi hành pháp luật, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông và giáo dục đào tạo, đặc biệt chú trọng giải quyết các vấn đề nổi cộm như sự thiếu ý thức của người tham gia giao thông, tình trạng gia tăng phương tiện cá nhân và sự yếu kém trong cơ sở hạ tầng và năng lực quản lý về giao thông./.
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top