Kinh tế Kết quả tài chính năm ngoái của các ngân hàng khu vực giảm 46% lợi nhuận hoặc thâm hụt , tăng chi phí nợ xấu

Kinh tế Kết quả tài chính năm ngoái của các ngân hàng khu vực giảm 46% lợi nhuận hoặc thâm hụt , tăng chi phí nợ xấu

Các ngân hàng địa phương trên toàn quốc = kết quả tài chính cho năm tài chính 2020 là 46%, "giảm lợi nhuận" hoặc "thâm hụt" trong lãi hoặc lỗ cuối cùng . Ảnh hưởng kéo dài của virus Corona mới đã gây áp lực lên lợi nhuận do tăng chi phí để chuẩn bị cho các khoản nợ xấu.

Tính đến tháng 3 năm nay, 78 ngân hàng trong khu vực đã niêm yết cổ phiếu của họ và Nomura Securities đã phân tích kết quả tài chính của các ngân hàng cho năm tài chính trước.

Theo báo cáo, lãi và lỗ cuối cùng là 46% tất cả các ngân hàng, với ba ngân hàng khu vực "thâm hụt", và 33 ngân hàng khu vực "giảm lợi nhuận".

Do ảnh hưởng kéo dài của Corona mới, chi phí chuẩn bị cho các khoản nợ xấu tăng 20% so với năm tài chính trước.

Trong khi đó, 39 ngân hàng khu vực và ba ngân hàng khu vực đã chuyển đổi từ thâm hụt sang thặng dư trong năm tài chính trước, nhưng tổng lợi nhuận cuối cùng giảm 10% so với năm tài chính trước.

Trong khi môi trường kinh doanh của các tổ chức tài chính khu vực ngày càng trở nên khắc nghiệt, chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOK) đã đưa ra một loạt hệ thống để hỗ trợ việc tăng cường cơ sở quản lý, bao gồm sáp nhập và tích hợp quản lý.

Trong tháng này, Ngân hàng Aomori và Ngân hàng Michinoku ở tỉnh Aomori đã đạt được một thỏa thuận cơ bản để tiến hành các cuộc thảo luận nhằm tiến tới việc sáp nhập trong ba năm, và Ngân hàng Fukui ở tỉnh Fukui đã chính thức quyết định biến Fukuho Bank thành một công ty con. Trọng tâm trong tương lai sẽ là liệu phong trào tái tổ chức này có lan rộng hay không.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Đính kèm

  • K10013047611_2105232110_2105240608_01_02.jpg
    K10013047611_2105232110_2105240608_01_02.jpg
    33.7 KB · Lượt xem: 148

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top