không biết bên Nhật có kiểu này không?

không biết bên Nhật có kiểu này không?

uýnh nổi hông ?!:AYOK: , chấp cây " Thước bản " của Tôn Ngộ Không luôn đó ...đánh sao nổi ...ha ha :khakha::coool:
liều thiệt là liều !! Như ý bổng của đại thánh tề thiên là đồ bỏ nếu đem sánh với magic stick của @.ca đại huynh đó nha ! :shy1::khakha::chenhao:
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top