Xã hội Luật "hiệu ứng nhà kính vào năm 2050 giảm xuống bằng không" ... Thể hiện quyết tâm của chính phủ, trong nước và quốc tế

Xã hội Luật "hiệu ứng nhà kính vào năm 2050 giảm xuống bằng không" ... Thể hiện quyết tâm của chính phủ, trong nước và quốc tế

Chính phủ đã đặt ra chính sách ban hành mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính xuống gần như bằng 0 vào năm 2050. Việc xác định các mục tiêu dài hạn của chính phủ theo luật là không bình thường. Mục đích là thể hiện lập trường thúc đẩy mạnh mẽ “không phát thải trong năm 2050” như một chính sách quốc gia trong và ngoài nước.

Cụ thể, Bộ Môi trường sẽ đưa ra chính sách tại cuộc họp nghiên cứu chuyên gia sẽ được tổ chức vào ngày 21, với hướng đưa nội dung “không phát thải trong năm 2050” vào luật thúc đẩy các biện pháp đối phó với sự nóng lên toàn cầu. Chính sách là sẽ đệ trình một dự luật sửa đổi lên quốc hội bình thường vào năm tới.

Các mục tiêu trung và dài hạn của chính phủ về sự nóng lên toàn cầu đã được đưa vào kế hoạch thực hiện dựa trên luật pháp. Kế hoạch hiện tại được chuẩn bị vào năm 2016 quy định rằng khí nhà kính sẽ giảm 26% trong năm 2018 so với năm 2013 và sẽ giảm 80% vào năm 2050.

Bằng cách "nâng cấp" mục tiêu mới từ một kế hoạch hành động do Nội các quyết định thành một đạo luật yêu cầu biểu quyết của quốc hội, mục đích là nâng cao rào cản cho việc thay đổi chính sách tại thời điểm thay đổi chính phủ và đảm bảo tính liên tục của chính sách. Ngoài ra, tại hội nghị lần thứ 26 của các bên tham gia công ước khung về biến đổi khí hậu của liên hợp quốc (COP26) sẽ được tổ chức tại Anh vào tháng 11 năm sau, cũng muốn thông báo với cộng đồng quốc tế rằng Nhật Bản là một quốc gia tiên tiến về môi trường.

Bản sửa đổi sẽ chỉ định thời hạn "lên đến năm 2050 " và bao gồm "hiện thực hóa một xã hội không có carbon", có nghĩa là "về cơ bản là không" cân bằng giữa lượng phát thải khí nhà kính và lượng hấp thụ của rừng. Nó cũng có kế hoạch kết hợp các mục tiêu của "thỏa thuận Paris", một khuôn khổ quốc tế quy định rằng tốc độ tăng nhiệt độ so với trước cuộc cách mạng công nghiệp phải ở mức "dưới 2 độ và cố gắng giữ ở mức 1,5 độ."

 

Đính kèm

  • ダウンロード (11).jpg
    ダウンロード (11).jpg
    8.6 KB · Lượt xem: 615

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top