Việc làm Lương làm tăng ca đã giảm trong 19 tháng liên tiếp ... Mức lương trung bình chuyển dịch tích cực lần đầu tiên sau 13 tháng

Việc làm Lương làm tăng ca đã giảm trong 19 tháng liên tiếp ... Mức lương trung bình chuyển dịch tích cực lần đầu tiên sau 13 tháng

Vào ngày 7, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã công bố một cuộc khảo sát thống kê lao động hàng tháng (báo cáo nhanh) vào tháng 3. Tiền làm tăng ca giảm 6,2% so với cùng tháng năm trước, giảm trong 19 tháng liên tiếp. Đặc biệt, “dịch vụ ăn uống” (giảm 31,8%) và “dịch vụ liên quan đến cuộc sống” (28,2%) cho thấy sự sụt giảm mạnh, cho thấy tác động của sự lây lan của virus corona mới vẫn đang tiếp tục.

Tổng thu nhập bằng tiền mặt, cho biết mức lương cơ bản của mỗi người lao động là 228.164 yên (tăng 0,2%), lần đầu tiên chuyển biến tích cực sau 13 tháng. Điều này là do tỷ lệ lao động bán thời gian đã giảm xuống và tỷ lệ lao động toàn thời gian tăng lên tương đối. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, "corona mới có khả năng làm giảm số lượng công nhân bán thời gian lương thấp mới được thuê."

 

Đính kèm

  • ダウンロード (80).jpg
    ダウンロード (80).jpg
    8.3 KB · Lượt xem: 38

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top