Lưu học sinh tại Nhật Giảm tối thiểu trong vòng 8 năm

Lưu học sinh tại Nhật Giảm tối thiểu trong vòng 8 năm

Theo điều tra của Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc bộ tư pháp Nhật Bản thì vào thời điểm cuối năm 2005 số lượng lưu học sinh nước ngòai tới Nhật học đại học và sau đại học Nhật đã giảm xuống chỉ còn 129000 người. Đây là con số tối thiểu trong vòng 8 năm lại đây. Song song với đó, số lượng lưu học sinh tiếng Nhật cũn giảm đáng kể. Cục quản lý xuất Nhập cảnh cho rằng đây là kết quả tốt của chính sách chống người nước ngòai cư trú bất hợp pháp.

Theo thống kê của cục quản lý xuất nhập cảnh thì vào thời điểm cuối năm 2005 số lượng lưu học sinh đăng ký thẻ người nước ngòai là 129548 người, giảm 0,2 % so với năm ngóai và đây là con số thấp nhất từ năm 1997 đổ lại nay.

Nhìn theo khu vực thì lưu học sinh Trung Quốc chiếm khoảng 70% (893704 người) giảm 1,5% so với năm ngoái. Kế đến là Hàn Quốc 16390 người, giảm 0,8 % so với năm trước. Việt Nam 2164 người, tăng lên 22,9 % so với năm ngoái. Malaysia 2030 người giảm 2,9%.
Trong số đó khoảng 40310 người tập trung tại Tokyo. Kế đến là Osaka 11987 người. Kanagawa 8498 người...

Từ trước đến nay có rất nhiều trường hợp lưu học sinh bỏ ra ngòai cư trú bất hợp pháp. Do đó chính phủ Nhật đã thắt chặt việc kiểm tra tư cách cũng như khả năng kinh tế của người nước ngòai muốn lưu học tại Nhật. Cục quản lý xuất nhập cảnh có chủ trương là “ Nếu người đến Nhật để du học nhưng không có đủ điều kiện kinh tế thì sẽ không cho phép Nhập cảnh vào Nhật”. Với chủ trương này số lượng lưu học sinh trong năm 2006 chắc chắn sẽ còn giảm xuống nữa.

Đối tượng lưu học sinh học tiếng Nhật cũng giảm xuống. Tháng 12 năm 2005 là khoảng 28147 người. Giảm 0,9% so với năm ngóai. Thông kê theo khu vực thì Trung Quốc vẫn đứng hạng Nhất với con số 45915. Hàn Quốc là 6390 Người, Việt Nam 924 người...

(Lược dịch từ Nihonkeizai shinbun)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top