Việc làm Mitsubishi UFJ tuyển dụng 5000 nhân viên làm bán thời gian

Việc làm Mitsubishi UFJ tuyển dụng 5000 nhân viên làm bán thời gian

Vào ngày 13 tháng 4, tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) đã quyết định tuyển dụng quy mô lớn với 5000 nhân viên làm việc bán thời gian hướng đến đối tượng là sinh viên gặp khó khăn trong cuộc sống do sự lây lan của virus corona mới.

Chính sách tuyển dụng sẽ bắt đầu vào đầu tháng 6. Nội dung công việc là có nhiệm vụ hợp tác với các cuộc khảo sát mang tính liên tục về các giao dịch tài chính trên Internet và để thử nghiệm các dịch vụ liên quan đến kỹ thuật số. Mức lương dự kiến sẽ vào khoảng vài chục nghìn yên cho nhiều hợp tác khảo sát.

Trong ngành tài chính, các ngân hàng lớn đang cạnh tranh với các công ty công nghệ thông tin do sự phát triển của Fintech, một sự kết hợp giữa tài chính và công nghệ thông tin.

Thông qua kết quả khảo sát, cũng có thể hiểu được nhu cầu của những giới trẻ về dịch vụ tài chính và hình thành tài sản và sử dụng chúng trong việc phát triển các dịch vụ mới trong tương lai.

Liên kết với phòng công tác sinh viên của trường đại học để những sinh viên cần thiết có thể ứng tuyển.

MUFG cũng sẽ quyên góp 500 triệu yên cho tổ chức cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là "tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản" và "hội hỗ trợ sinh viên Ashinaga".

 

Đính kèm

  • ogp.png
    ogp.png
    42.3 KB · Lượt xem: 13,713

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top