Covid-19 Ngày 13 tháng 10: Nhật Bản ghi nhận 731 người nhiễm mới corona trên toàn quốc. 33 người tử vong

Covid-19 Ngày 13 tháng 10: Nhật Bản ghi nhận 731 người nhiễm mới corona trên toàn quốc. 33 người tử vong

Bài viết liên quan

Your content here
Top