Doanh nghiệp Nhật Bản: 1600 trường hợp phá sản liên quan đến virus corona mới. 750 trường hợp vào năm 2021

Doanh nghiệp Nhật Bản: 1600 trường hợp phá sản liên quan đến virus corona mới. 750 trường hợp vào năm 2021

Tính đến 16 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2021, các vụ phá sản bị ảnh hưởng bởi virus corona mới (bao gồm điều chỉnh hợp pháp hoặc tạm ngừng kinh doanh (không bao gồm tạm ngừng giao dịch ngân hàng), nợ dưới 10 triệu yên và chủ sở hữu duy nhất) trên toàn quốc là 1600 trường hợp (điều chỉnh hợp pháp 1470 trường hợp, tạm ngừng kinh doanh 130 trường hợp) đã được xác nhận. Các vụ phá sản quy mô nhỏ dưới 100 triệu yên chiếm 906 vụ (tỷ lệ thành phần 56,6%), trong khi các vụ phá sản quy mô lớn có số nợ từ 10 tỷ Yên trở lên chỉ chiếm 5 vụ (0,3%).

hình 1.jpg


Theo từng tháng thì nhận thấy "tháng 3 năm 2021" là thường xuyên nhất với 182 trường hợp. Làn sóng lây nhiễm thứ ba xảy ra vào tháng 11 năm ngoái, sự biến mất của nhu cầu trong các kỳ nghỉ lễ cuối năm và năm mới, và sự tái diễn của tình trạng khẩn cấp vào đầu năm đã gây ra sự gia tăng đáng kể kể từ tháng 12 năm 2020. Hiện tại, 135 vụ phá sản xảy ra trong tháng 5 và 21 vụ phá sản trong tháng 6, nhưng dự kiến sẽ tiếp tục tăng do tình trạng khẩn cấp được gia hạn.

Theo ngành, "nhà hàng" (265 trường hợp) là phổ biến nhất, tiếp theo là "xây dựng / kinh doanh xây dựng" (155 trường hợp), "khách sạn / lữ quán" (92 trường hợp) và "bán buôn thực phẩm" (81 trường hợp). Ngành “kinh doanh xây dựng và xây dựng” đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi việc đóng cửa các nhà hàng và cửa hàng bán lẻ và sự gia tăng các vụ phá sản, và gần đây, ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu tăng cao và khó thu mua do cú sốc gỗ đã bắt đầu xuất hiện.

hình 3.jpg


Theo từng tỉnh phủ, thứ tự là "Tokyo" (376 trường hợp), "Osaka" (161 trường hợp), "Kanagawa" (96 trường hợp) và "Shizuoka" (68 trường hợp).

Phá sản liên quan đến virus corona mới

hình 4.jpg


"Phá sản liên quan đến virus corona mới" có nghĩa là về nguyên tắc, bên hoặc đại diện (luật sư) thừa nhận rằng virus corona mới đã trở thành một yếu tố (nguyên nhân chính hoặc một yếu tố) phá sản và điều chỉnh pháp lý hoặc tạm ngừng kinh doanh (sau luật sư) dành cho các trường hợp mà việc xử lý được tùy ý). Các vụ phá sản của chủ sở hữu duy nhất và các khoản nợ dưới 10 triệu yên cũng được tính, và nếu việc tái cấu trúc hợp pháp được thực hiện sau khi doanh nghiệp bị tạm ngừng, thì ngày tái cấu trúc hợp pháp được tính là ngày xảy ra.

 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top