Covid-19 Nhật Bản: Bắt đầu tiêm chủng tại các địa điểm quy mô lớn cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Xóa giới hạn khung đặt chỗ và độ tuổi

Covid-19 Nhật Bản: Bắt đầu tiêm chủng tại các địa điểm quy mô lớn cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Xóa giới hạn khung đặt chỗ và độ tuổi

Trung tâm tiêm chủng quy mô lớn vắc xin virus corona mới do Lực lượng phòng vệ vận hành đã bắt đầu tiêm chủng từ ngày 17 cho những người từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Xem xét rằng một số lượng lớn các vị trí đặt chỗ vẫn còn, phạm vi đã được mở rộng hơn rất nhiều so với giới hạn trước đây dành cho người già từ 65 tuổi trở lên. Bộ Quốc phòng đang kêu gọi các ứng viên đăng ký đặt chỗ sớm để tranh thủ chuẩn bị.

Đến 8 giờ tối ngày 16, các đặt trước trước ngày 20 đã được lấp đầy. Từ ngày 21 đến ngày 27, còn khoảng 26.000 trường hợp trong số 70.000 trường hợp ở Tokyo, và còn khoảng 23.000 trường hợp trong số 35.000 trường hợp ở Osaka.

Số lượng vị trí trống đang giảm và có vẻ như hiệu ứng của việc chấp nhận chúng bằng cách mở rộng họ từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc từ ngày 16 đang xuất hiện.

Việc đặt trước được chấp nhận trên trang web của Bộ Quốc phòng, LINE và điện thoại.

 

Đính kèm

  • ダウンロード - 2021-06-17T144159.687.jpg
    ダウンロード - 2021-06-17T144159.687.jpg
    11.1 KB · Lượt xem: 127

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top