Nhật Bản đề nghị xây dựng quan hệ kinh tế vững mạnh với ASEAN

Nhật Bản đề nghị xây dựng quan hệ kinh tế vững mạnh với ASEAN

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) đã trình lên Chính phủ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về việc đàm phán chương trình Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Nhật Bản và ASEAN, trong đó có Việt Nam (JACEP).

Việc cùng nhau ký kết JACEP sẽ đưa ASEAN tiến gần hơn đến mục tiêu tạo ra một khu mậu dịch tự do Đông Á theo các nguyên tắc của WTO.

Căn cứ vào nhu cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản, JETRO nêu ra 10 đề xuất nhằm hỗ trợ việc thực hiện một ASEAN thống nhất. Đây sẽ là tiền đề cho việc xây dựng quan hệ hợp tác kinh tế vững mạnh hơn giữa ASEAN và Nhật Bản, tiến đến phát triển một khu vực kinh tế hội nhập gồm ASEAN và Nhật Bản, đóng góp vào quá trình hội nhập kinh tế trên toàn Đông Á.

Thông qua họat động được triển khai trên toàn khu vực ASEAN, JETRO sẽ nỗ lực hỗ trợ chính phủ các nước ASEAN với các nội dung: Nâng cao sức cạnh tranh công nghiệp của các nước ASEAN thông qua xúc tiến hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Nhật Bản; hỗ trợ các nước ASEAN nhằm thu hẹp khoảng cách; phát triển dịch vụ giao nhận vận tải; hợp tác về môi trường và tiết kiệm năng lượng; hài hòa các quy chế xuất xứ; xây dựng thủ tục khai báo hải quan minh bạch; xóa bỏ hàng rào phi thuế quan; tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; cải thiện môi trường kinh doanh; củng cố quan hệ hợp tác kinh doanh giữa ASEAN và Nhật Bản.

(Theo TTXVN)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top