Kinh tế Nhật Bản : GDP từ tháng 1 đến tháng 3 đạt -2,0% , tiêu dùng cá nhân giảm quý thứ 4 liên tiếp.

Kinh tế Nhật Bản : GDP từ tháng 1 đến tháng 3 đạt -2,0% , tiêu dùng cá nhân giảm quý thứ 4 liên tiếp.

ダウンロード (30).png


Thực tế hiện nay tại Nhật Bản là mức tiêu thụ đang chậm lại trong bối cảnh giá cả tăng cao.

GDP (tổng sản phẩm quốc nội) từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 lần đầu tiên tăng trưởng âm trong hai quý và tiêu dùng cá nhân giảm quý thứ tư liên tiếp. Con số GDP sơ bộ từ tháng 1 đến tháng 3 là -0,5% tính theo giá trị thực, không bao gồm ảnh hưởng của biến động giá cả.

Nếu quy đổi thành lãi suất hàng năm nếu tiếp tục trong một năm, nó sẽ là -2,0%, mức tăng trưởng âm đầu tiên trong hai quý. Tiêu dùng tư nhân giảm -0,7% trong bối cảnh ảnh hưởng của việc đình chỉ xuất hàng do vấn đề gian lận chứng nhận đăng kiểm của một số nhà sản xuất ô tô.

Đây là lần đầu tiên trong 15 năm, mức tiêu thụ âm trong 4 quý liên tiếp kể từ cuộc suy thoái do Cú sốc Lehman gây ra, đồng thời giá thực phẩm và quần áo tiếp tục ở mức thấp. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ hỗ trợ tiêu dùng thông qua các biện pháp như cắt giảm thuế cố định bắt đầu từ tháng 6, nhưng nền kinh tế trong nước đang ở thời điểm quan trọng.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top