Tiêu dùng Nhật Bản : Giá tiêu dùng tăng 3,6% trong tháng 10, mức tăng đáng kể lần đầu tiên sau 40 năm.

Tiêu dùng Nhật Bản : Giá tiêu dùng tăng 3,6% trong tháng 10, mức tăng đáng kể lần đầu tiên sau 40 năm.

1668765518.jpg


Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 (CPI, 2020 = 100) do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 18 là 103,4, loại trừ mặt hàng thực phẩm tươi sống chịu biến động lớn, tăng 3,6% so với cùng tháng năm trước. Tốc độ tăng vượt tốc độ tăng thuế tiêu dùng, đánh dấu lần đầu tiên sau 40 năm 8 tháng kể từ tháng 2 năm 1982 (3,6%). Do ảnh hưởng của đồng yên yếu hơn và giá tài nguyên cao hơn, giá thực phẩm, năng lượng và các mặt hàng quen thuộc khác trong cuộc sống hàng ngày cũng đang tiếp tục tăng.

ダウンロード (26).png


Chỉ số đã vượt qua dự báo thị trường trung bình (3,5%) được QUICK tổng hợp trước. Đây là tháng tăng thứ 14 liên tiếp. Trong số 522 mặt hàng được khảo sát, có 406 mặt hàng tăng so với cùng tháng năm trước, chiếm gần 80% tổng số . 42 mặt hàng không đổi và 74 mặt hàng giảm giá. Số lượng mặt hàng đã tăng từ 385 mặt hàng trong tháng 9 lên 406 mặt hàng .

Chỉ số tiêu dùng chung, bao gồm thực phẩm tươi sống tăng 3,7%, mức tăng đầu tiên trong 31 năm 9 tháng kể từ tháng 1 năm 1991 ( 4,0% ), không bao gồm tác động của việc tăng thuế tiêu dùng. Chỉ số tổng hợp, loại trừ thực phẩm tươi sống và năng lượng, tăng 2,5%. Nếu loại trừ tác động của việc tăng thuế, đây là mức tăng đầu tiên trong 30 năm 4 tháng kể từ tháng 6 năm 1992 (2,7%) và lần đầu tiên vượt mức 2% kể từ tháng 12 năm 1992 (2,1%).

Xét về tốc độ tăng theo mặt hàng, lương thực trừ thực phẩm tươi sống là 5,9%, lương thực là 6,2%. Dầu ăn được các nhà sản xuất lần lượt tăng giá, nổi bật ở mức 35,6%, mì ở mức 19,5% và sô cô la ở mức 10,0%. Đồ uống có cồn chuyển sang mức 5,0% từ mức âm 0,2% trong tháng 9.

Năng lượng là 15,2%. Tuy giảm so với tháng 9 (16,9%) nhưng vẫn duy trì mức tăng hai con số trong 13 tháng liên tiếp. Hóa đơn tiền gas được ghi nhận tăng 26,8% và hóa đơn tiền điện tăng 20,9%. Giá xăng giảm xuống 2,9% từ mức 7,0% trong tháng 9, một phần do tác động của trợ cấp để kiềm chế giá.

Hàng gia dụng đạt mức 11,8%, bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá như điều hòa không khí (13,3%).

Các dịch vụ như ăn uống, phí bảo hiểm hỏa hoạn và động đất tăng 0,8%. Nếu loại trừ tác động của việc tăng thuế tiêu dùng, đây là tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 8 năm 1998. Phí điện thoại di động, vốn đạt mức âm 14,4% trong tháng 9 đã chuyển sang mức 1,8%. Ảnh hưởng của đợt giảm giá năm trước đã biến mất.

Theo dự báo trung bình của 35 nhà kinh tế tư nhân do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản tổng hợp vào ngày 10, tốc độ tăng giá tiêu dùng không bao gồm thực phẩm tươi sống, dự kiến sẽ tăng 3,23% trong quý 10-12/2022 so với cùng kỳ năm ngoái. đồng thời sẽ đạt mức 2,55% trong quý 1-tháng 3 năm 2023 và dự kiến sẽ trở lại mức 1% trong quý 7-tháng 9 cùng năm (1,46%).

So sánh chỉ số tổng thể bao gồm thực phẩm tươi sống, Mỹ có mức tăng 7,7% so với cùng kỳ trong tháng 10, Khu vực đồng tiền chung châu Âu điều chỉnh ở mức 10,6% và Anh tăng 11,1%, tất cả đều cao hơn Nhật Bản.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top