Giáo dục Nhật Bản: Giờ làm thêm của giáo viên trong một học kỳ vượt quá quy định

Giáo dục Nhật Bản: Giờ làm thêm của giáo viên trong một học kỳ vượt quá quy định

Điều tra của liên đoàn giáo viên Nhật Bản về giờ làm thêm của giáo viên trong một học kỳ vượt quá quy định của quốc gia

Dù cải cách phong cách làm việc đã bắt đầu được thực hiện ở các trường học, nhưng số giờ làm thêm cho giáo viên trong mỗi học kỳ đã vượt quá khoảng 17 giờ trong giới hạn cho phép 45 giờ mỗi tháng theo quy định của quốc gia, cho thấy thực tế là việc xem xét lại phong cách làm việc không tiến triển rõ rệt.

Vào khoảng tháng 7 năm 2019, liên đoàn giáo viên Nhật Bản đã tiến hành thực hiện một cuộc khảo sát trên Internet, và đã thu được câu trả lời từ 9080 giáo viên từ các trường tiểu học và trung học cơ sở và trung học phổ thông trên khắp cả nước.

Trong số các giáo viên đó, khi chúng tôi hỏi về số giờ làm thêm trong một ngày của mỗi học kỳ thì được biết rằng trung bình là 3 giờ 8 phút và nếu tính theo tháng thì khoảng 62 giờ 40 phút.

Đây là kết quả vượt quá 45 giờ mỗi tháng, là giới hạn trên cho số giờ làm thêm của giáo viên như được chính phủ quy định trong một năm tài chính.

Tỷ lệ những người mang công việc ở trường học về nhà là vượt quá 60%.

Ngoài ra, khoảng 40% các tổ chức quản lý nắm bắt công việc của giáo viên một cách khách quan bằng cách sử dụng thẻ chấm công, ... và 60% giáo viên không biết rõ các nguyên tắc này. Rõ ràng là việc xem xét lại cách làm việc của giáo viên ở trường học không hề có sự tiến triển.

Người phụ trách khảo sát đã chỉ ra rằng “cải cách phong cách làm việc được giao phó lần lượt cho mỗi trường, và cũng có sự khác biệt trong việc giới thiệu thiết bị để nắm bắt giờ làm việc. Cần phải nắm được giờ làm việc chính xác và giảm bớt công việc.”
 

Đính kèm

  • iStock-674236458-1024x683.jpg
    iStock-674236458-1024x683.jpg
    57 KB · Lượt xem: 5,153

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top