Nhật Bản hỗ trợ VN trong lĩnh vực cạnh tranh

Nhật Bản hỗ trợ VN trong lĩnh vực cạnh tranh

Ngày 11/10, đại diện của Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Thương mại và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại VN đã ký kết Biên bản thực thi dự án "Tăng cường năng lực trong thực thi Luật cạnh tranh và thực hiện chính sách cạnh tranh tại VN".

Dự án này do Chính phủ Nhật Bản khởi xướng và sẽ kéo dài đến cuối năm 2006. Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ Cục quản lý cạnh tranh nâng cao năng lực trong thực thi Luật cạnh tranh và thực hiện chính sách cạnh tranh.

Trong thời gian triển khai dự án, các chuyên gia sẽ tiến hành khảo sát tình hình hiện tại về cạnh tranh thương mại lành mạnh tại VN trên 3 khía cạnh: Tình hình của các cơ quan cạnh tranh tại VN, các điều kiện thực tế để thực thi Luật cạnh tranh và cơ cấu thị trường VN. Các chuyên gia cũng sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường trong một số ngành kinh tế được lựa chọn tại VN để làm nền tảng cho việc thực hiện các điều khoản trong Luật cạnh tranh ở các thị trường liên quan và khả năng các doanh nghiệp thực hiện các hành vi hạn chế cạnh tranh.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng trợ giúp kỹ thuật cho phía VN trong việc soạn thảo các tài liệu liên quan và tổ chức các hội thảo để phổ biến về chính sách cạnh tranh, Luật cạnh tranh ở cấp trung ương và địa phương.

(Theo Tuổi Trẻ)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top