Nhật Bản hỗ trợ xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần khu vực Ấn Độ Dương

Nhật Bản hỗ trợ xây dựng hệ thống cảnh báo sóng thần khu vực Ấn Độ Dương

Báo Y-ô-mi-u-ri ngày 30/12 cho biết Chính phủ Nhật Bản dự định hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia ven Ấn Độ Dương để xây dựng một hệ thống cảnh báo sóng thần. Quyết định này được đưa ra sau khi những chậm trễ trong việc cảnh báo thảm hoạ sóng thần xảy ra sau trận động đất ngoài khơi Xu-ma-tơ-ra, In-đô-nê-xi-a, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và của cho các nước trong khu vực này.

Hệ thống cảnh báo do Nhật Bản đề xuất sẽ được xây dựng dựa trên cơ sở hệ thống của các quốc gia ven bờ Thái Bình Dương được thiết lập từ sau trận động đất ở Chi-lê năm 1960. Trong hệ thống này, dựa trên dữ liệu thu được từ những máy cảm biến đặt dưới đáy đại dương, một trung tâm giám sát sẽ đưa ra các thông tin cảnh báo về khả năng sóng thần lan rộng từ tâm điểm của một trận động đất tới các quốc gia trong khu vực.

Dự kiến kế hoạch trên sẽ được Nhật Bản công bố tại Hội nghị Thế giới về giảm nhẹ thiên tai của Liên Hợp quốc sẽ được tổ chức tại Cô-bê ( Nhật Bản ) vào giữa tháng 1/2005. Việc phát hiện và phòng ngừa sóng thần sẽ trở thành chủ đề chính tại hội nghị này. Cũng tại hội nghị, Chính phủ Nhật Bản sẽ công bố một kế hoạch tăng cường chia sẻ thông tin giữa các quốc gia thông qua việc xây dựng một cơ sở dữ liệu về thiên tai, thảm họa trên khắp thế giới. Cơ sở dữ liệu này sẽ bao gồm các ví dụ về những biện pháp ngăn chặn thảm họa thành không và không thành công của từng nước.

Hiện tại khu vực Ấn Độ Dương chưa có một hệ thống cảnh báo sóng thần. Từ năm 2003, các quốc gia Đông Nam Á đã bắt đầu thảo luận về việc xây dựng một hệ thống cảnh báo, nhưng những cuộc hội đàm này đã bị hoãn lại do những vấn đề tài chính và những khó khăn khác.

(Theo TTXVN)
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top