Xã hội Nhật Bản : Hơn 60% công ty thực hiện tăng lương kể từ tháng 4 năm 2023 . Lý do tăng lương là gì ?

Xã hội Nhật Bản : Hơn 60% công ty thực hiện tăng lương kể từ tháng 4 năm 2023 . Lý do tăng lương là gì ?

ダウンロード - 2024-06-11T153827.677.jpg


En Japan (Shinjuku-ku, Tokyo), nơi vận hành dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng "engage", đã thực hiện một cuộc khảo sát về việc "tăng lương" nhắm vào các công ty có 299 nhân viên trở xuống. Hơn 60% công ty đã thực hiện tăng lương cho nhân viên toàn thời gian kể từ tháng 4 năm 2023 và phần lớn mức tăng lương hàng tháng của nhân viên nằm trong khoảng “5.000 đến 9.999 yên”.

Về tình trạng tăng lương kể từ tháng 4 năm 2023, 66% công ty đã thực hiện tăng lương cho nhân viên toàn thời gian và 51% công ty đã thực hiện tăng lương cho nhân viên bán thời gian.

Trong số các công ty thực hiện tăng lương, mức tăng phổ biến nhất về "lương hàng tháng" của nhân viên toàn thời gian là "5.000 đến 9.999 yên" (37%), tiếp theo là "4.999 yên trở xuống" (25%). Phần lớn mức tăng lương theo giờ của nhân viên bán thời gian nằm trong khoảng “70 yên trở lên” (35%).

Về lý do thực hiện tăng lương, câu trả lời phổ biến nhất của nhân viên toàn thời gian là “để nâng cao động lực của nhân viên” (75%), tiếp theo là “bảo vệ và tuyển dụng nhân tài” và “ứng phó với việc tăng giá” (cả 39%).

Lý do tăng lương cho nhân viên bán thời gian

Về lý do tăng lương cho nhân viên bán thời gian, "để nâng cao động lực của nhân viên" là 56%, "bảo vệ và tuyển dụng nhân tài" 41% và "vì lương thấp hơn mức lương tối thiểu" 29%.

Về những lo lắng và vấn đề liên quan đến việc tăng lương, các câu trả lời hàng đầu là “khó tuyển dụng ngày càng khó khăn do đối thủ cạnh tranh tăng lương” (32%), “động lực làm việc của nhân viên không đủ điều kiện được tăng lương giảm” (29%), “giảm giờ làm đối với người lao động” "nhân viên có giới hạn phụ thuộc" và "tăng khối lượng công việc cho nguồn nhân lực và lao động" (20%).

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến và nhắm mục tiêu vào 291 công ty sử dụng từ khóa "tham gia". Thời gian khảo sát từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 27 tháng 5.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top