Xã hội Nhật Bản : Hơn 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tăng lương.

Xã hội Nhật Bản : Hơn 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tăng lương.

images - 2023-06-01T151331.143.jpg


Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã tiến hành một cuộc khảo sát về xu hướng tăng lương trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. ( Khảo sát cho 2508 công ty trên toàn quốc / 16-22/05)

Tỷ lệ các công ty đã tăng lương hoặc có kế hoạch tăng lương trong năm tài chính này là 62,3%, cao hơn 11,4 điểm so với kết quả khảo sát cùng kỳ năm trước. Khoảng một nửa trong số trên mong đợi tỷ lệ tăng lương từ 3% trở lên

Với việc tăng lương tại các công ty lớn đạt mức cao nhất trong 30 năm, có vẻ như điều này đã lan sang các công ty vừa và nhỏ. 20,9% được hỏi cho biết "hiệu quả kinh doanh đang được cải thiện", 41,4% doanh nghiệp cho biết "hiệu quả kinh doanh không được cải thiện".

Về lý do tăng lương, 85,0% được hỏi cho biết “để đảm bảo và duy trì nguồn nhân lực và cải thiện động lực”, tiếp theo là “do giá cả gia tăng” với 54,4%.

Thực trạng hiện nay là doanh nghiệp vừa và nhỏ không còn cách nào khác là tăng lương để đảm bảo nguồn nhân lực, kể cả khi không cải thiện được hiệu quả kinh doanh đang được nêu ra.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

Your content here
Top