Xã hội Nhật Bản : Mức lương tối thiểu ở Osaka là 1064 yên. Tăng 100 yên trong 3 năm, mức lớn nhất từ trước đến nay.

Xã hội Nhật Bản : Mức lương tối thiểu ở Osaka là 1064 yên. Tăng 100 yên trong 3 năm, mức lớn nhất từ trước đến nay.

images - 2023-08-07T175205.554.jpg


Vào ngày 7, "Hội đồng tiền lương tối thiểu khu vực Osaka", được thành lập bởi các bên thứ ba như lao động, quản lý và chuyên gia về mức lương tối thiểu (lương tối thiểu) ở tỉnh Osaka, sẽ tăng mức lương tối thiểu ở tỉnh Osaka vào năm tài chính 2023 từ mức lương giờ hiện tại là 1023 yên thêm 41 yên. Hội đống sẽ báo cáo với Cục Lao động Osaka để tăng mức lương lên 1.064 yên từ tháng 10. Theo hướng dẫn của hội đồng quốc gia, đó là mức tăng lớn nhất từ trước đến nay . Trọng tâm tiếp theo là 1100 yên. Tiếp nối Tokyo và Kanagawa dự kiến vượt trong năm tài chính thứ 5, Osaka cũng dự kiến sẽ vượt trong năm tài chính thứ 6.

Mức lương tối thiểu là mức lương tối thiểu áp dụng cho tất cả người lao động, kể cả những người lao động không thường xuyên như lao động bán thời gian và được sửa đổi hàng năm. Các công ty áp dụng mức lương dưới mức tối thiểu sẽ bị xử phạt.

Mặc dù mức lương tối thiểu ở Osaka không thay đổi trong năm tài chính thứ hai, nhưng khi doanh thu của các công ty bị suy giảm nghiêm trọng do Corona mới, đây sẽ là mức tăng đúng 100 yên trong ba năm kể từ năm tài chính thứ 3 đến năm tài chính thứ 5.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top