Xã hội Nhật Bản : Người nước ngoài hỗ trợ tài chính hưu trí với giả định "10% dân số" có thể không đạt được.

Xã hội Nhật Bản : Người nước ngoài hỗ trợ tài chính hưu trí với giả định "10% dân số" có thể không đạt được.

img125.jpg


Trong bản đánh giá tài chính về lương hưu công gần đây, triển vọng về các khoản thanh toán lương hưu trong tương lai đã được cải thiện nhờ sự mở rộng tham gia lao động của phụ nữ và người già. Tuy nhiên, đánh giá giả định một xã hội trong đó người nước ngoài chiếm khoảng 10% dân số. Không rõ liệu điều này có diễn ra như mong đợi hay không.

Việc đánh giá tài chính dựa trên ước tính dân số trong tương lai của Nhật Bản do Viện nghiên cứu an sinh xã hội và dân số quốc gia công bố năm ngoái. Người ta giả định rằng sẽ tiếp tục vượt quá 164.000 người nhập cư mỗi năm và đến năm 2070, 10% dân số Nhật Bản sẽ là người nước ngoài. Trên thực tế, lượng người nhập cư dư thừa sẽ tiếp tục vượt quá ước tính, và kết quả đã đạt 191.000 người vào năm 2022 và 240.000 người vào năm 2023. Trong khi đó, cuộc đánh giá tài chính trước đó (2019) giả định lượng người nhập cư vượt mức 70.000 người mỗi năm. Nếu không đạt được dự báo, nó sẽ có tác động tiêu cực đến tài chính lương hưu.

"Tỷ lệ thay thế thu nhập", biểu thị tỷ lệ phần trăm nhận lương hưu cho một "hộ gia đình kiểu mẫu" của một nhân viên công ty trung bình và vợ/chồng của họ so với thu nhập mang về nhà của thế hệ lao động là 57,6% trong quá trình "chuyển đổi sang và tiếp tục nền kinh tế theo định hướng tăng trưởng" trong đó sự tham gia của lao động được nâng cao hơn nữa. Nếu có quá 69.000 người nhập cư, con số này sẽ giảm 1 điểm phần trăm xuống còn 56,6%. Trong trường hợp "dự kiến trong 30 năm qua" trong đó sự tham gia của lao động chậm và mức tăng lương vẫn ở mức thấp, con số này sẽ giảm 2,7 điểm phần trăm từ 50,4% xuống 47,7%.

Tỷ lệ sinh của Nhật Bản đã ở dưới mức mong đợi. Sự dư thừa người nhập cư nước ngoài sẽ giúp giảm bớt sự suy giảm dân số, nhưng có khả năng sẽ không đạt được mục tiêu mà chính phủ đặt ra .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top