Việc làm Nhật Bản: Những người làm việc từ xa có xu hướng có số giờ tăng ca nhiều hơn so với những người đến công ty làm việc

Việc làm Nhật Bản: Những người làm việc từ xa có xu hướng có số giờ tăng ca nhiều hơn so với những người đến công ty làm việc

Viện nghiên cứu Persol vừa công bố kết quả khảo sát tình hình thực tế về số giờ làm tăng ca của các nhân viên làm việc từ xa và nhân viên đến công ty làm việc trước và sau đại dịch corona.

ダウンロードm.jpg


Trong cuộc khảo sát này, "nhân viên làm việc từ xa" là những người làm việc tại nhà từ 1 đến 5 ngày trong một tuần và "nhân viên đến công ty làm việc” là những người hoàn toàn không làm việc tại nhà hay thông qua mạng internet (vị trí làm việc không thay đổi trước và sau đại dịch corona). Tổng số phản hồi là 2000.

ダウンロード (41).jpg


ダウンロード (2).png


So sánh số giờ làm tăng ca trung bình trước và sau khi đại dịch corona, mức giảm chung là 2,8 giờ. Thời gian tăng ca ngắn hơn 3 giờ đối với nhân viên làm việc từ xa và ngắn hơn 2,6 giờ đối với những người đến công ty làm việc.

Về mặt định lượng, rõ ràng là thời gian làm tăng ca giờ có xu hướng dài hơn đối với nhân viên làm việc từ xa trước và sau đại dịch corona. Tuy nhiên, nhân viên làm việc từ xa cũng tăng 7,8 điểm từ 19,6% lên 27,4% mà không làm tăng ca trước và sau khi dịch corona.

 

Bài viết liên quan

Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Văn hóa xã hội 0
Your content here
Top