Covid-19 Nhật Bản: Nới lỏng tiêu chuẩn xuất viện cho người mắc chủng đột biến ... PCR được yêu cầu âm tính hai lần và có xu hướng nhập viện kéo dài

Covid-19 Nhật Bản: Nới lỏng tiêu chuẩn xuất viện cho người mắc chủng đột biến ... PCR được yêu cầu âm tính hai lần và có xu hướng nhập viện kéo dài

Vào ngày 8, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã quyết định nới lỏng các điều kiện như xét nghiệm PCR vốn được yêu cầu từ trước đến nay, tùy thuộc vào mức độ cấp bách của giường bệnh, liên quan đến tiêu chuẩn xuất viện đối với bệnh nhân bị nhiễm virus corona chủng đột biến.

Tiêu chuẩn xuất viện đối với bệnh nhân nhiễm virus corona mới khác nhau giữa chủng thông thường và chủng đột biến. Đối với loại thông thường, sau khi các triệu chứng đã được cải thiện, bệnh nhân có thể được xuất viện sau 10 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng đối với các trường hợp nhẹ / trung bình và 15 ngày kể từ khi khởi phát triệu chứng đối với các trường hợp nặng. Mặt khác, chủng đột biến được yêu cầu âm tính hai lần liên tiếp bằng xét nghiệm PCR hoặc tương tự bất kể có hay không có triệu chứng, và thời gian nhập viện có xu hướng kéo dài. Khi số lượng bệnh nhân nhiễm chủng đột biến gia tăng trên toàn quốc, gánh nặng cho các cơ sở y tế ngày càng tăng.

Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia đã điều tra mối quan hệ giữa số ngày kể từ khi bắt đầu khởi phát của bệnh nhân nhiễm chủng đột biến và khả năng lây nhiễm, và xác nhận rằng không có sự khác biệt đáng kể so với chủng thông thường. Bộ sẽ thông báo bằng văn bản cho các phủ và các tỉnh khác về việc sửa đổi trong tương lai gần.

 

Đính kèm

  • ダウンロード (80).jpg
    ダウンロード (80).jpg
    8.3 KB · Lượt xem: 201

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top