Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ thiếu hụt lao động trở lại mức trước corona

Việc làm Nhật Bản : Tỷ lệ thiếu hụt lao động trở lại mức trước corona

ダウンロード - 2023-05-09T152905.278.jpg


Gần đây, số người có kết quả xét nghiệm dương tính với Corona đang gia tăng, nhưng chính phủ đã kết thúc các biện pháp kiểm soát biên giới vào ngày 28 tháng 4 và từ ngày 8 tháng 5, Corona sẽ được phân loại từ loại 2 sang loại 5 theo Luật Bệnh truyền nhiễm, và điều này dự kiến sẽ hồi sinh hoạt động kinh tế.

Trong hoàn cảnh như vậy, Teikoku Databank đã tiến hành một cuộc khảo sát về xu hướng thiếu lao động kể từ tháng 4 năm 2023 và nhận thấy rằng các ngành bị ảnh hưởng bởi thảm họa Corona đã phục hồi nhanh chóng và tỷ lệ thiếu lao động đã đạt đến mức trước Corona.

Nhiều công ty cảm thấy thiếu cả nhân viên thường xuyên và không thường xuyên trong tháng 4, với tỷ lệ là 51,4% nhân viên thường xuyên và 30,7% nhân viên không thường xuyên. Nhân viên mới gia nhập công ty vào tháng 4 hàng năm nên số lượng có xu hướng giảm dần theo tháng.

Nhìn vào kết quả theo ngành, tỷ lệ thiếu hụt lao động toàn thời gian cao nhất được tìm thấy ở nhà trọ /khách sạn, ở mức 75,5%. Ngay cả khi tính theo tháng, ngành này đã đứng đầu ngành trong 6 tháng liên tiếp, và tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng vẫn tiếp diễn. Đứng thứ 2 là “Dịch vụ thông tin” với 74,2% và xu hướng thiếu hụt nhân lực công nghệ thông tin từ lâu đã không có sự thay đổi.

Theo ngành nghề sử dụng lao động không thường xuyên, "Nhà hàng" cao nhất với 85,2%, tiếp theo là "Nhà trọ /Khách sạn" với 78,0% và "Bán lẻ đồ ăn thức uống" với 58,7%. Có thể thấy rõ rằng các ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa Corona đang chuyển sang đảm bảo nguồn nhân lực trở lại khi hoạt động kinh tế phục hồi.

Khi nhu cầu trong nước phục hồi kể từ bây giờ, làm thế nào có thể bù đắp sự thiếu hụt lao động trong các ngành như "nhà trọ / khách sạn" và "nhà hàng"? Có vẻ như cần xem xét không chỉ đảm bảo nguồn nhân lực mà còn hợp lý hóa đầu tư như DX ( chuyển đổi số ) .

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top