Nhập cảnh Nhật Bản : Xem xét cho phép một phần khách du lịch nước ngoài nhập cảnh trong tháng này.

Nhập cảnh Nhật Bản : Xem xét cho phép một phần khách du lịch nước ngoài nhập cảnh trong tháng này.

m_fnn-356580.jpg


Chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào đất nước này với mục đích du lịch hiện không được cho phép, sớm nhất là trong tháng này đối với các chuyến du lịch nhóm nhỏ như một biện pháp biên giới chống lại Corona mới.

Theo các quan chức chính phủ, chính phủ đang nhắm mục tiêu vào những người nước ngoài đã hoàn thành tiêm chủng lần thứ ba và cho các chuyến du lịch trọn gói cho nhóm nhỏ với hành trình được xác định trước, trên cơ sở thử nghiệm cho mục đích du lịch.

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch thực hiện các điều chỉnh trong khi đánh giá tình trạng lây nhiễm, nhưng nếu tình trạng lây nhiễm ổn định, Nhật Bản sẽ mở rộng kế hoạch theo giai đoạn từ tháng sau.

( Nguồn tiếng Nhật )
 

Bài viết liên quan

ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
ĐIỂM TIN NHẬT BẢN 0
Your content here
Top