biện pháp biên giới

  1. yuki1485

    Xã hội Hình ảnh "người từ Nhật trở về nước là nguy hiểm" lan rộng ở Việt Nam.

    Việt Nam là một trong những quốc gia thành công nhất trên thế giới trong việc chống lại virus Corona mới. Mặc dù có dân số gần 100 triệu người, nhưng số người mắc bệnh tích lũy chỉ dưới 4.200 người tính đến ngày 16 tháng 5. Tổ chức tư vấn Australia "Viện Lowey" đã thực hiện khảo sát ở 98 quốc...
Top